Δήμος Τριφυλίας: Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή

Δήμος Τριφυλίας: Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή

Στην 48η τακτική συνεδρίασή της συγκαλείται για τη Δευτέρα, στη 1.00 μετά το μεσημέρι, η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας με δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Τα θέματα, όπως αναγράφονται στην πρόσκληση, έχουν ως εξής:

-Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση εγγράφων κατάσχεσης εις χείρας τραπεζικών ιδρυμάτων

-Έγκριση Πρακτικού ΙΙ (2) Επιτροπής για Κατακύρωση Διαγωνισμού για «Προμήθεια Θραυστών Υλικών Λατομείου & Οικοδομικών Υλικών».

Η.Γ.