Έως και 50 αντιδήμαρχοι στους 6 Δήμους της Μεσσηνίας

Έως και 50 αντιδήμαρχοι στους 6 Δήμους της Μεσσηνίας

Ο ανώτατος αριθμός έμμισθων και άμισθων αντιδημάρχων στους 6 Δήμους της Μεσσηνίας ανέρχεται στους 50! Αυτό αναφέρεται (σ.σ. παρουσιάζεται) στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι της Εγκυκλίου 1333 με Α.Π.: 11082 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΨΠΒΖ46ΜΤΛ6-Ρ90).

Ο ανώτατος αριθμός έμμισθων και άμισθων αντιδημάρχων στους Δήμους της Μεσσηνίας έχει αντιστοίχως ως εξής: Δυτικής Μάνης: 4 + 1 = 5. Καλαμάτας: 8 + 3 = 11. Μεσσήνης: 6 + 2 = 8. Οιχαλίας: 5 + 2 = 7. Πύλου-Νέστορος: 6 + 2 = 8. Τριφυλίας: 8 + 3 = 11.
Η.Γ.