Καθολική αποχή των δικηγόρων την Παρασκευή από τα καθήκοντά τους

Καθολική αποχή των δικηγόρων  την Παρασκευή από τα καθήκοντά τους

Αναστολή της αποχής για υποθέσεις νομικής βοήθειας και δημοσίου

Στην αναστολή της αποχής από υποθέσεις νομικής βοήθειας και δίκες συμφερόντων του Δημοσίου προχωρά από την Πέμπτη 22 του μήνα ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας.

Ταυτόχρονα, κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Δικηγορικός Σύλλογος αποφάσισε τη συνέχιση της αποχής στις ποινικές δίκες μέχρι και τις 26 Φεβρουαρίου.

Και καθολική αποχή

Επίσης, ομόφωνα αποφασίσθηκε η συνέχιση τη αποχής μέχρι και τις 26 του μήνα από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, τραπεζών και funds, καθώς και από δίκες συμφερόντων τραπεζών και funds.

Σε ό,τι αφορά την αναστολή αποχής, περιλαμβάνει δίκες συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ δημοσίου τομέα, πλην ΟΤΑ, και τις υποθέσεις Νομικής Βοήθειας.

Καθολική αποχή των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας από τα καθήκοντά τους θα ισχύσει την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου, που είναι η ημέρα ψήφισης του σχεδίου νόμου για τον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άδειες

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, άδειες θα χορηγηθούν μόνο:

-Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών

-Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι έτη στον α΄ και επτά έτη στο β΄ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαπέντε έτη στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ έτη στο β΄ βαθμό

-Σε ποινικές δίκες β΄ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης

-Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου

-Σε συνοδείες και σε αυτόφωρα με συνοδείες.