Μέχρι αύριο 6/3 οι δηλώσεις συμμετοχής στον μαθηματικό διαγωνισμό «Πυθαγόρας»

Μέχρι αύριο 6/3 οι δηλώσεις συμμετοχής στον μαθηματικό διαγωνισμό «Πυθαγόρας»

Ο 6ος Διαγωνισμός Μαθηματικών Ικανοτήτων «Πυθαγόρας» που διεξάγει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ) για μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου, θα πραγματοποιηθεί φέτος το Σάββατο 9 Μαρτίου 2024, διαδικτυακά (από το χώρο που θα επιλέξουν οι μαθητές). Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων συμμετοχής λήγει σήμερα και αυτές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του εξεταστικού κέντρου pythagoras.hms@gmail.com. Ο μαθητής/ τρια θεωρείται εγγεγραμμένος όταν έχει εξοφλήσει τη συνδρομή του για το περιοδικό «Πυθαγόρας» της ΕΜΕ, που είναι 10 ευρώ, και εφόσον ο γονέας-κηδεμόνας έχει υπογράψει σχετική δήλωση γονικής συναίνεσης. Τόσο η εξόφληση όσο και η υπογραφή της γονικής συναίνεσης γίνονται ηλεκτρονικά.
Συντονιστικό ρόλο στον μαθηματικό διαγωνισμό «Πυθαγόρας» έχει το 10ο Πειραματικό Δ.Σ. Καλαμάτας-«Πέτρος Θέμελης», το οποίο θα λειτουργήσει και ως βοηθητικό εξεταστικό κέντρο.
Ο διαγωνισμός τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποτελεί τη βάση και τον συνδετικό κρίκο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης με τους διαγωνισμούς της ΕΜΕ «Θαλής», «Ευκλείδης», «Αρχιμήδης» που καταλήγουν στη συγκρότηση της ελληνικής ομάδας που μετέχει σε διεθνείς Μαθηματικούς διαγωνισμούς, με αποκορύφωμα την Παγκόσμια Ολυμπιάδα των Μαθηματικών.


Στόχοι του διαγωνισμού είναι οι μαθητές:
Να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα και σκέψη.
Να αναγνωρίσουν τη σημασία των Μαθηματικών στην καθημερινή πραγματικότητα.
Να εμπλακούν σε μαθηματικές δράσεις στις οποίες θα αξιοποιήσουν εκείνες τις ικανότητες που ανήκουν στο φάσμα του μαθηματικού τρόπου σκέψης.

Βασικές οδηγίες
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το Σάββατο 9 Μαρτίου 2024 εξ αποστάσεως ηλεκτρονικά σε χώρο που θα επιλεγεί από τον ίδιο μαθητή/τρια (π.χ. στην οικία του/της) αρκεί να έχει στη διάθεσή του/της ένα ψηφιακό μέσο (pc, laptop, tablet κλπ). Μία συγκεκριμένη ώρα θα εισέλθει σε ένα ειδικά διαμορφωμένο ψηφιακό περιβάλλον χρησιμοποιώντας έναν μοναδικό κωδικό. Θα έχει ορισμένο χρόνο να απαντήσει σε 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής κλιμακούμενης δυσκολίας. Τα ερωτήματα του διαγωνισμού στην πλειοψηφία τους δε θα είναι περίπλοκα ούτε θα απαιτούν υψηλό γνωστικό υπόβαθρο αλλά εκείνες τις μαθηματικές δεξιότητες που είναι απαραίτητο να διαθέτει ο μαθητής/τρια με βάση την ηλικία του.


Ειδικότερα, θα υπάρχουν 6 ομάδες θεμάτων ανάλογα με την ηλικία του συμμετέχοντα:
1 η ομάδα -Β Δημοτικού 4 η ομάδα -Α Γυμνασίου
2 η ομάδα -Γ και Δ Δημοτικού 5 η ομάδα-Β Γυμνασίου
3 η ομάδα-Ε και ΣΤ Δημοτικού 6 η ομάδα -Γ Γυμνασίου
Λίγες μέρες μετά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού όλοι οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν ώστε να παραλάβουν το περιοδικό από το εξεταστικό κέντρο. Στους διακριθέντες μαθητές θα απονεμηθεί έπαινος από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.
-Αναλυτικά οι οδηγίες εγγραφής στην ιστοσελίδα του εξεταστικού κέντρου
https://peiramatikodimkal.gr/
-Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό και τους όρους συμμετοχής στη διεύθυνση της ΕΜΕ http://www.hms.gr/pythagoras/index.html