Στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες στο γεφύρι της Νέδας

Στερεωτικές και αναστηλωτικές  εργασίες στο γεφύρι της Νέδας

Ελάχιστο το ποσό, μεγάλη η ανάγκη για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις 

Έγκριση για την εκτέλεση άμεσων στερεωτικών και αναστηλωτικών εργασιών στο πέτρινο γεφύρι των Πλατανίων επί του ποταμού της Νέδας στη Μεσσηνία δόθηκε από το Τμήμα Έργων της Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού.

Οι παρεμβάσεις, όπως αναφέραμε σε ρεπορτάζ της εφημερίδας, θα γίνουν με αυτεπιστασία από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου.

Οι δε εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου είναι: Εκθαμνώσεις, καθαρισμοί, κοπές δένδρων. Αναδόμηση στηθαίου γεφυριού μέχρι ύψους 1.30 μ. Αρμολογήματα και συμπλήρωση υφιστάμενων στηθαίων. Αρμολογήματα βραχώδους θεμελίωσης. Ανασύσταση υποσκαφής με λιθοδομή.

Η συνολική δαπάνη που έχει εγκριθεί είναι 10.000 ευρώ και οι εργασίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τέλος Δεκεμβρίου του 2020.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το πέτρινο γεφύρι χτίστηκε το 1888 και έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο, μια και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα λαϊκής αρχιτεκτονικής και ειδικότερα της τεχνικής κατασκευής γεφυριών που αναπτύχθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα στην περιοχή του Πελοποννήσου. 

Βεβαίως, για να φτάσουμε στη συγκεκριμένη απόφαση υπήρξε ένας “αγώνας δρόμου” από τον Πολιτιστικό Σύλλογο “Αγία Ελένη”, ο οποίος ξεκινά από το 2011 και εντεύθεν, αλλά και από τον πρόεδρο της Κοινότητας.

Παράλληλα, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το ποσό που εγκρίθηκε για τις παρεμβάσεις είναι ελάχιστο για ένα τέτοιο πολιτιστικό μνημείο, και δεν ελήφθησαν υπόψη οι κατ’ επανάληψη οχλήσεις των φορέων της περιοχής προς όλους τους αρμόδιους φορείς για τη λήψη μιας σειράς μέτρων για την προστασία του. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι απαιτείται: Άμεσος αποκλεισμός και από τις δύο πλευρές, για να μη διέρχονται τροχοφόρα. Να συνταχθεί ειδική στατική μελέτη για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν σχέση με τη στατική επάρκεια του γεφυριού, αλλά και να εκπονηθεί μελέτη πλήρους αποκατάστασής του.

Α.Π.