Καθυστερεί η υλοποίηση του οδικού έργου Πλατάνια – γέφυρα Νέδα

Καθυστερεί η υλοποίηση του οδικού  έργου Πλατάνια – γέφυρα Νέδα

Δόθηκε παράταση ολοκλήρωσης του έργου

Της… Νέδας το γεφύρι έχει γίνει η ολοκλήρωση του έργου βελτίωσης της ασφάλειας του δρόμου Πλατάνια – πέτρινη γέφυρα Νέδα, αφού έχει δημοπρατηθεί από τον Οκτώβριο του 2021 κι ακόμα έχει εκτελεστεί μόνο το 10%.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 360.000 ευρώ και η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε παράταση για την ολοκλήρωσή του.

Μικρή πρόοδος

Ειδικότερα, το έργο αφορά εργασίες οδοποιίας που θα εκτελεστούν για την ολοκλήρωση της βελτίωσης της ασφάλειας του δρόμου Πλατάνια – πέτρινη γέφυρα Νέδα. Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 10% περίπου και συγκεκριμένα: Εργασίες εκσκαφών και κατασκευή επιχωμάτων, με κόστος εργασιών περίπου στο 10% της αρχικής σύμβασης.

Υπολείπονται ακόμα οι εξής εργασίες: 

-Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου

-Διαμόρφωση της «πλατείας» (χώρος στάθμευσης) με δύο στρώσεις οδοστρωσίας και ασφαλτοτάπητα 

-Τσιμεντόστρωση υπόλοιπης οδού 

-Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και προειδοποιητικών πινακίδων.

Παράταση

Με απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας τον Ιούλιο εγκρίθηκε προσωρινή παύση των εργασιών μέσα στον Αύγουστο εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών (καύσωνας) αλλά και της τουριστικής περιόδου, καθότι οι τοπικοί φορείς ζήτησαν να μη γίνουν εργασίες εκείνο το μήνα λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας της περιοχής.

Παράλληλα αναμενόταν η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. Κατόπιν αυτών η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, ενέκρινε παράταση για την ολοκλήρωση του έργου έως 31 Δεκεμβρίου 2023.

Να σημειωθεί ότι αρχική προθεσμία εκτέλεσης ήταν 5 μήνες, με το συμφωνητικό εκτέλεσης να υπογράφεται με τον ανάδοχο τον Απρίλιο του 2023.

Της Βίκυς Βετουλάκη