Απαιτούνται σοβαρές παρεμβάσεις και συνέργεια για το πέτρινο γεφύρι της Νέδας

Απαιτούνται σοβαρές παρεμβάσεις  και συνέργεια για το πέτρινο γεφύρι της Νέδας

Σε εξέλιξη βρίσκονται επείγουσες άμεσες στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες στο πέτρινο γεφύρι της Νέδας στα Πλατάνια, οι οποίες εκτελούνται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΥΝΜΤΕΔΕΠΝΙ, ύψους 9.900 ευρώ. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Κοινότητας Πλατανίων, Παναγιώτης Καραγιάννης, «απαιτούνται σοβαρές παρεμβάσεις και συνέργεια Δήμων και Περιφερειών».

Οι εργασίες που εκτελούνται στο πλαίσιο της υπάρχουσας εργολαβίας είναι: εκθαμνώσεις, καθαρισμοί, κοπές δένδρων, αναδόμηση στηθαίου γεφυριού μέχρι ύψους 1.30 μ., αρμολογήματα και συμπλήρωση υφιστάμενων στηθαίων, αρμολογήματα βραχώδους θεμελίωσης, ανασύσταση υποσκαφής με λιθοδομή. Θα είχαν περατωθεί μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, ωστόσο λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών, με τις έντονες βροχοπτώσεις, αυτό δεν κατέστη εφικτό.

Από το 2011 ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατανιτών Μεσσηνίας “Η Αγία Ελένη” έχει επιδοθεί σε πραγματικό αγώνα δρόμου, ενώ διαρκείς και έντονες είναι οι προσπάθειες που καταβάλλει ο πρόεδρος της Κοινότητας Πλατανίων για τη διάσωση του πολιτιστικού αυτού μνημείου με σύνταξη στατικής μελέτης, εκπόνηση μελέτης συνολικής αποκατάστασής του και εκτέλεση σοβαρών εργασιών πλήρους αποκατάστασης και ανάδειξής του. Γι’ αυτό πρέπει να υπάρξει συνέργεια των Δήμων Τριφυλίας και Ζαχάρως, καθώς και των Περιφερειών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, και να συμβάλουν έμπρακτα και με διάθεση πιστώσεων, προκειμένου το συντομότερο να εκτελεστούν οι απαιτούμενες εργασίες πριν είναι αργά και υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή το ιστορικό πέτρινο γεφύρι.