Καλαμάτα – Πύλος – Μεθώνη: Ανάθεση από υπουργείο Υποδομών για κτηματογραφήσεις

Καλαμάτα – Πύλος – Μεθώνη: Ανάθεση από υπουργείο Υποδομών για κτηματογραφήσεις

Διαρκής κινητικότητα παρατηρείται το τελευταίο διάστημα γύρω από το οδικό έργο  Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Σουληνάρι-Πύλος, παράκαμψη Πύλου-Μεθώνης.

Χθες από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών υπογράφηκε η ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με σύμβαση παραχώρησης, στην ολοκλήρωση των κτηματογραφήσεων και κτηματολογίων σε τμήματα του έργου «Μελέτη, Κατασκευή Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του Οδικού Άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, Τμήμα Καλαμάτας – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, με ΣΔΙΤ».

Με την ίδια απόφαση για την πράξη αυτή δεσμεύεται πίστωση ύψους 172.360 ευρώ.

Μάλιστα, στην απόφαση υπογραμμίζεται ότι το έργο του Συμβούλου, ήτοι εν προκειμένω η υποβοήθηση της ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ στην ολοκλήρωση των Κτηματογραφήσεων και Κτηματολογίων, απαιτείται να ολοκληρωθεί άμεσα, λόγω της ιδιαιτερότητας δημοπράτησης του έργου ως ΣΔΙΤ και των στόχων που έχουν τεθεί από το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Το έργο ανατίθεται από το υπουργείο στους οικονομικοί φορείς: Κουτρουμπής Αντώνιος, Ανυφαντής Βασίλης και  GLA Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., καθώς, όπως σημειώνεται, διαθέτουν τη γνώση και την εμπειρία για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης.

Τέλος, εξουσιοδοτείται ο προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης.