Παράταση 9 μηνών για τις εργασίες στο Πύργος – Καλό Νερό

Παράταση 9 μηνών για  τις εργασίες στο Πύργος – Καλό Νερό

Παράταση 9 μηνών ενέκρινε το Τμήμα Κατασκευών του υπουργείου Υποδομών για την ολοκλήρωση του έργου «Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Πύργος – Καλό Νερό» της αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.».

Η εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου έχει υπογραφεί από τις 23 Ιουλίου 2020 και η συμβατική προθεσμία περαίωσης έληξε στις 22 Ιουλίου 2022.

Παράταση
Από τον Απρίλιο, όμως, η ανάδοχος εταιρεία αιτήθηκε με επιστολή της παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης κατά 9 μήνες, ήτοι έως τις 22 Απριλίου του 2023, με αναθεώρηση.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, Ε.Υ.Δ.Ε. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων εισηγήθηκε θετικά για τη χορήγηση της παράτασης κατά 9 μήνες, χωρίς δικαίωμα της αναδόχου για πρόσθετη αποζημίωση, εκτός της νόμιμης αναθεώρησης. Σύμφωνη γνώμη υπήρξε και από το Τμήμα Κατασκευών  του υπουργείου.

Εργασίες που έχουν εκτελεσθεί
Οι λόγοι χορήγησης της παράτασης είναι:
-Ότι υπήρξε διακοπή εργασιών διάρκειας 2 μηνών

-Η αύξηση του φυσικού αντικειμένου της εργολαβίας, σύμφωνα με την 1η συμπληρωματική σύμβαση εργασιών, απαιτεί ανάλογη αύξηση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης

-Τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία προκάλεσαν ιδιαίτερες καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών, κατά τους χειμερινούς μήνες που προηγήθηκαν

-Οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε παγκόσμιο επίπεδο (ενεργειακή και υγειονομική κρίση κ.λπ.) έχουν προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις στην παράδοση υλικών λόγω έλλειψης πρώτων υλών. Η καθυστέρηση στην παράδοση υλικών σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά τους δύο μήνες.

Η ανάδοχος μέχρι σήμερα έχει εκτελέσει μέρος εργασιών της σύμβασης που αφορούν:

-Καθαρισμούς για την αύξηση της ορατότητας σε όλο το μήκος του οδικού δικτύου

-Εργασίες υποδομής (ηλεκτρολογομηχανολογικά) σε κόμβους σε Μεσσηνία και Ηλεία

-Απόξεση του οδοστρώματος και τοποθέτηση του χαλύβδινου πλέγματος

-Διάστρωση ισοπεδωτικής στρώσης και στρώσης κυκλοφορίας σε συγκεκριμένα τμήματα του δρόμου, όπως και αντιολισθηρή στρώση.

Της Βίκυς Βετουλάκη