Προσωρινός ανάδοχος για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων

Προσωρινός ανάδοχος  για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων

Προσωρινός ανάδοχος για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων» αναδείχθηκε στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας η εταιρεία «AVATON SIORIS CONSTRUCTIONS». Έβδομο θέμα της συνεδρίασης της Ο.Ε. ήταν η «Έγκριση Πρακτικού I του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων”».

Στον ανοικτό, μειοδοτικό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υλοποίηση του ως άνω έργου έλαβαν μέρος δύο οικονομικοί φορείς, η ARKITON ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ARKITON Α.Ε. προσφέροντας ποσοστό έκπτωσης 2,04% και η «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «AVATON SIORIS CONSTRUCTIONS» προσφέροντας ποσοστό έκπτωσης 9,02%.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού σύνταξε το από 16/12/2022 Πρακτικό Ι και το υπέβαλε προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή. Σύμφωνα με αυτό, αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος του έργου “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων”, ο οικονομικός φορέας «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «AVATON SIORIS CONSTRUCTIONS», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 9,02%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Του Ηλία Γιαννόπουλου