Ανάπλαση Ναυαρίνου: Τα παλιά κολωνάκια έφυγαν και τώρα περιμένουμε…

Ανάπλαση Ναυαρίνου: Τα παλιά κολωνάκια έφυγαν και τώρα περιμένουμε…

Πριν από δύο μέρες γράψαμε για «στίβο μάχης» στο αναπλασθέν τμήμα της οδού Ναυαρίνου, αφού προστέθηκαν κολωνάκια εκατέρωθεν του νέου οδοστρώματος.

Τελικά, η παλιά σειρά με τα κολωνάκια, ανάμεσα στον ποδηλατόδρομο και το παλιό οδόστρωμα, αφαιρέθηκε και πλέον υπάρχουν δύο σειρές, δηλαδή μία στο νότιο πεζοδρόμιο και μία στο βόρειο.

Να σημειωθεί ότι στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο για τη συγκεκριμένη ανάπλαση έγιναν πολλές ερωτήσεις, όπως για τις πολλές παρατάσεις που έχουν δοθεί, για το αν έχει προβλεφθεί η υπογειοποίηση των δεκάδων εναέριων καλωδίων που έχουν τοποθετήσει τα καταστήματα, για το τι θα γίνει με το βόρειο πεζοδρόμιο που, ενώ θεωρητικά δημιουργήθηκε για να δοθεί περισσότερος χώρος στους πεζούς, τελικά δόθηκε περισσότερος χώρος στα καταστήματα κ.ά.

Η απάντηση που δόθηκε από το δήμαρχο για το χρόνο παράδοσης είναι ότι το αναπλασθέν κομμάτι θα ανοίξει πολύ σύντομα, αφού ο εργολάβος θα ενημερώσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας για το πότε θα παραδώσει το έργο.

Ας περιμένουμε, λοιπόν, να δούμε πώς και πότε θα δοθεί το τμήμα για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων- το επισημαίνουμε ξανά, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι θα είναι πεζόδρομος. Εκτός, βέβαια, αν αλλάξει η απόφαση, κάτι που δύσκολα μπορεί να συμβεί, αφού οι παράλληλοι δρόμοι μέχρι σήμερα δείχνουν ότι δεν μπορούν να «σηκώσουν» την κίνηση.
Π.Μπ.