Τα τραπεζοκαθίσματα… πάνε στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας

Τα τραπεζοκαθίσματα… πάνε  στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας

Πρόσφατα, στην παράδοση του τμήματος της Ναυαρίνου (από Φαρών έως Ακρίτα), ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος τόνισε, μεταξύ άλλων, για τη νέα κανονιστική απόφαση για τα τραπεζοκαθίσματα: «Η Δημοτική Αστυνομία έχει δώσει κατεύθυνση στους επαγγελματίες. Αυτή τη στιγμή στο βόρειο πεζοδρόμιο δικαιούνται μέχρι 2 μέτρα, όμως η πρόταση που κάνουμε εμείς -εφόσον δεν πέρασε πέρυσι η πρόταση για 3,80 μέτρα- είναι για 3,50 μέτρα, ώστε να μείνει και αρκετός χώρος στους πεζούς. Σε έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα 3,5 μέτρα έχουν καταστρατηγηθεί. Οι προϋποθέσεις που δώσαμε σε όλους τους επαγγελματίες, πρέπει να τηρηθούν αυστηρά”.

Στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας πρόκειται να  συζητηθεί και το ζήτημα της τροποποίησης της «Γενικής κανονιστικής απόφασης για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων», ως προς την παραχώρηση χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων στο βόρειο πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου μεταξύ των οδών Φαρών και Ακρίτα.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, προτείνεται:

Στο βόρειο πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου μεταξύ των οδών Φαρών και Ακρίτα, δημιουργείται ζώνη για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων πλάτους 3.50 μ., σε επαφή με την οικοδομική γραμμή των κτισμάτων. Η ζώνη που δημιουργείται οριοθετείται με διαγράμμιση με κίτρινη γραμμή.

Η παραχωρούμενη επιφάνεια μπορεί τοπικά να τροποποιηθεί κατά την περίπτωση, αν υπάρχει τεχνικό ή άλλο εμπόδιο κατά τη διάρκεια της οριοθέτησης, ή εάν υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή της υφιστάμενης κατάστασης. Η τροποποίηση υλοποιείται με ευθύνη του εκάστοτε αρμόδιου αντιδημάρχου.

Περιμετρικά του παραχωρούμενου χώρου επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητών ανεμοφρακτών χωρίς πάκτωση στο έδαφος. Το 2/3 της όψης του παραχωρούμενου χώρου προς την οδό Ναυαρίνου θα παραμένει ελεύθερο από την τοποθέτηση ανεμοφρακτών.

Εντός του παραχωρούμενου χώρου επιτρέπεται η τοποθέτηση ομπρελών σκίασης χωρίς πάκτωση στο έδαφος. Οι ομπρέλες σκίασης θα έχουν μεταλλικό σκελετό ίδιο με το χρώμα του πανιού σκίασης ή σκελετό χρώματος λευκού. Το πανί σκίασης θα είναι τύπου καραβόπανο μονόχρωμο χωρίς επιγραφές και διαφημιστικά σχέδια και σε χρώμα γήινης απόχρωσης.

Αν το κτίσμα διαθέτει προστεγάσματα ή εξώστες, επιτρέπεται η τοποθέτηση τέντας σκίασης με αρθρωτούς βραχίονες. Στα κτήρια που προστατεύονται από ειδικές διατάξεις η τοποθέτηση τέντας απαιτεί έγκριση από την αρμόδια κατά νόμο υπηρεσία. Το πανί σκίασης θα είναι τύπου καραβόπανο μονόχρωμο χωρίς επιγραφές και διαφημιστικά σχέδια και σε χρώμα γήινης απόχρωσης.