Ο Τουριστικός Οργανισμός Πελοποννήσου στο Olympia Forum: «Βασικοί άξονες παρεμβάσεων για να γίνει ανταγωνιστικός προορισμός η Πελοπόννησος»

Ο Τουριστικός Οργανισμός Πελοποννήσου στο Olympia Forum: «Βασικοί άξονες παρεμβάσεων για να γίνει ανταγωνιστικός προορισμός η Πελοπόννησος»

Στους βασικούς άξονες παρεμβάσεων που θα πρέπει να γίνουν προκειμένου η Πελοπόννησος να καταστεί ένας τουριστικός προορισμός με υψηλή ανταγωνιστικότητα, αναφέρθηκε στην ομιλία του στο 4ο Διεθνές Olympia Forum ο πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου, καθηγητής Κωνσταντίνος Μαρινάκος.    

Ο κ. Μαρινάκος μίλησε για το ρόλο του τουρισμού στην περιφερειακή ανάπτυξη και ευημερία, την οικονομική ολοκλήρωση και την κοινωνική συνοχή.

Άξονες παρεμβάσεων

Αναφερόμενος ο καθηγητής στους βασικούς άξονες παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν για την Πελοπόννησο, είπε πως πρέπει να δοθεί έμφαση στη  διαμόρφωση και την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος, τη βελτίωση και ενίσχυση υποδομών, αναδομών και ειδικών τουριστικών εγκαταστάσεων, την αναγκαιότητα ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων και δομών, την πράσινη ανάπτυξη και αειφορία, την ενίσχυση της τουριστικής εκπαίδευσης και απασχόλησης και την ενδυνάμωση της τουριστικής επιχειρηματικότητας.

«Η περιφερειακή πολιτική αποτελεί ζωτικό μέρος της στρατηγικής της Ε.Ε., για στενότερη οικονομική ολοκλήρωση, ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και κοινωνική συνοχή. Ταυτόχρονα, η αποκέντρωση έχει εξελιχθεί σε ισχυρή τάση διαχείρισης όχι μόνο περιφερειακών και τοπικών θεμάτων, αλλά και εθνικών. Η επιτυχής λειτουργία της πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής σε επίπεδο Ε.Ε. έχει στρατηγική σημασία από την άποψη της συνολικής διαδικασίας ολοκλήρωσης.

Η ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και η μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. και των περιφερειών δεν αποτελούν μόνο μία από τις κύριες προτεραιότητες της ολοκλήρωσης, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν δικαιολογημένες προσδοκίες των ανθρώπων που ζουν στα κράτη μέλη της Ένωσης.

Οι δράσεις της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να κατευθυνθούν  σε εκείνους τους παράγοντες που έχουν τη μεγαλύτερη συμβολή στη βελτίωση των αναπτυξιακών προοπτικών και της ανταγωνιστικότητας σε λιγότερο ανεπτυγμένες  Περιφέρειες», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μαρινάκος.