Οι θέσεις της Δικαστικής Αστυνομίας σε Καλαμάτα και Κυπαρισσία

Οι θέσεις της Δικαστικής Αστυνομίας σε Καλαμάτα και Κυπαρισσία

Από τις 10 Οκτωβρίου οι αιτήσεις μέσω ΑΣΕΠ

Εννέα άτομα θα προσληφθούν συνολικά στη Μεσσηνία για τη στελέχωση της Δικαστικής Αστυνομίας σε Καλαμάτα και Κυπαρισσία, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την προκήρυξη του υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία αναρτήθηκε χθες. Συνολικά, θα προσληφθούν εννέα άτομα.

Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 10 Οκτωβρίου και η προκήρυξη με την οποία θα προσληφθούν συνολικά 500 άτομα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.ministryofjustice.gr.

Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Τμήμα Αστυνομικού Τομέα της Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας του υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς και στις περιφερειακές υπηρεσίες Δικαστικής Αστυνομίας, που εδρεύουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στον Άρειο Πάγο, στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στις Εισαγγελίες και τα δικαστήρια της χώρας.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 10 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 8.00 και λήγει στις 19 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00.

Για την πρόσληψη εφαρμόζεται σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων και οι υποψήφιοι, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού, κατατάσσονται κατά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης με φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές και ψυχομετρικές δοκιμασίες.

Οι δε υγειονομικές εξετάσεις και οι αθλητικές και ψυχομετρικές δοκιμασίες είναι ενιαίες και κοινές για τους υποψηφίους των δύο φύλων.

Προσλήψεις Μεσσηνία

Σύμφωνα με την προκήρυξη στη Μεσσηνία προβλέπονται οι εξής προσλήψεις:

-Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: Μία θέση στην Εισαγγελία Εφετών Καλαμάτας

-Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Μία θέση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας και μία θέση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυπαρισσίας

-Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Δύο θέσεις στην Εισαγγελία Εφετών Καλαμάτας, Δύο θέσεις στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας και δύο θέσεις στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυπαρισσίας. Για τις θέσεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τη μία θέση η εμπειρία θα λαμβάνεται υπόψη και θα βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης, ενώ για τη δεύτερη η εμπειρία δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Ανάμεσα στα γενικά προσόντα που απαιτούνται είναι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν γεννηθεί: από την 1η/1/1988 έως και 31/12/2004 και να έχουν ανάστημα το οποίο είναι τουλάχιστον 1,70 μ. για τους άνδρες και τουλάχιστον 1,60 μ. για τις γυναίκες, χωρίς υποδήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανατρέχουν στον ιστότοπο του υπουργείου Δικαιοσύνης (www.ministryofjustice.gr), όπου έχει αναρτηθεί η προκήρυξη.

Της Βίκυς Βετουλάκη