ΚΕΔΑΣΥ: Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε πυρόπληκτους

ΚΕΔΑΣΥ: Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε πυρόπληκτους

Σε κάθε Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης, από τις 8.00 εώς τις 14.00 κάθε εργάσιμης μέρας, στην οποία θα μπορούν να απευθύνονται πυρόπληκτοι γονείς,  κηδεμόνες, μαθητές/τριες (εφόσον είναι ενήλικοι) και εκπαιδευτικοί, για να αναζητήσουν συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη.

Επιπλέον, οι γονείς, οι κηδεμόνες, οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΔΑΣΥ της περιοχής τους και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το αρμόδιο ΚΕΔΑΣΥ θα λαμβάνει τα μηνύματα και θα επικοινωνεί με τον/την αποστολέα, για να παράσχει την κατάλληλη υποστήριξη, αξιοποιώντας τρόπους άμεσης ή έμμεσης υποστήριξης, ηλεκτρονικά (π.χ. email) ή με τηλεφωνική επικοινωνία.

Να σημειωθεί πως σε κάθε ΚΕΔΑΣΥ θα τηρείται, με ευθύνη του/της προϊσταμένου /ης, βιβλίο καταγραφής όλων των επικοινωνιών χωρίς να αναφέρονται τα στοιχεία των γονέων, κηδεμόνων, μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών που θα προσφεύγουν για συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, προκειμένου να υπάρχει απόλυτη προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Αναλυτικά η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και το τηλέφωνο κάθε ΚΕΔΑΣΥ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου http://pelop.pde.sch.gr (KEΔΑΣΥ Μεσσηνίας 2721361228, mail@kesy.mes.sch.gr).