Θέμα βελτίωσης των νόμων για τους δασικούς χάρτες

Θέμα βελτίωσης των νόμων  για τους δασικούς χάρτες

Θέμα βελτίωσης της νομοθεσίας για τους δασικούς χάρτες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που έχει παρουσιάσει η Επιτροπή Αγώνα Μάνης, θέτει με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, για τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, ο βουλευτής Λακωνίας της Νέας Δημοκρατίας, Νεοκλής Κρητικός…

Στην ερώτησή του σημειώνει συγκεκριμένα: «Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι είναι υπέρ της ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής Περιφέρειας, καθώς έλαβε διαδοχικά μέτρα και νομοθετήσεις για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών χαρακτηρισμού περιοχών ως δασικών ή μη. Σε αυτό το πλαίσιο εντάχθηκαν άλλωστε διαδοχικά οι κάτωθι παρεμβάσεις: Ο νόμος 4865/2020 για την αναμόρφωση των Δασικών Χαρτών. Η απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών στις 14/4/2021 για την αλλαγή του κριτηρίου πυκνότητας των φρυγάνων και του ασπάλαθου για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως δασικής ή όχι και στη συνέχεια η υπογραφή της απόφασης από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Αμυρά.

Η επίλυση δυσερμηνειών σχετικά με τους «δασωθέντες αγρούς» με την ψήφιση του ν. 4915/2022 και συγκεκριμένα του άρθρου 93, η οποία διευκολύνει την αλλαγή του χαρακτηρισμού μιας ιδιοκτησίας από δασική σε άλλης χρήσης και συνεπώς βοηθά στην αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας.

Επίσης, είναι δεδομένο ότι στην περιοχή της Μάνης, όπως επίσης στα Δωδεκάνησα, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, το Βόρειο Αιγαίο και άλλες περιοχές, το τεκμήριο κυριότητας βαραίνει την πλευρά του Δημοσίου και όχι τους ιδιοκτήτες.

Παρά τις θετικές αποφάσεις που έχει λάβει η κυβέρνησή μας υπάρχουν ακόμη σημεία τριβής. Αυτά τα σημεία συγκεκριμενοποιούνται και συνοψίζονται στα ακόλουθα αιτήματα των συμπολιτών μου Μανιατών από την «Επιτροπή Αγώνα Μάνης» στα κάτωθι:

Να υπάρχει υποχρέωση των Δασαρχείων να δέχονται οποιονδήποτε τίτλο, ακόμη και τις πράξεις χρησικτησίας (ένορκες βεβαιώσεις), για οποιαδήποτε έκταση βρίσκεται εντός των ιστορικών ορίων της Μάνης, δηλαδή από τα όρια της παλαιάς Κοινότητας Βέργας μέχρι το Βαλτάκι Γυθείου (όρια σημερινής Ιεράς Μητροπόλεως Μάνης).

Αυτό το τεκμηριώνουν και με την αποδοχή εκ μέρους του Κτηματολογίου, της Εφορίας και άλλων υπηρεσιών του Κράτους αυτών των στοιχείων. Επίσης σημειώνουν ότι οι ιδιοκτήτες φορολογούνται με βάση τις δηλώσεις τους.

Να ανοίξει η πλατφόρμα κατάθεσης Αντιρρήσεων, τουλάχιστον δύο μηνών, για να έχει τη δυνατότητα ο κάθε Μανιάτης να καταθέσει τα στοιχεία του στην Επιτροπή (ΕΠΕΑ) και να γίνει υποχρεωτική η δημοσίευση των τελικών αποφάσεων με παράθεση στοιχείων από τα επίσημα πρακτικά και το σκεπτικό της απόφασης.

Να χρησιμοποιηθούν οι αεροφωτογραφίες του 1974, όταν υπήρχαν κάτοικοι στη Μάνη και καλλιεργούσαν. Πέραν της καλύτερης επιστημονικής απόδοσης, είναι και οι πλέον εμπεριστατωμένες ως προς την άρτια φωτοερμηνεία των αγροτικών καλλιεργειών ειδικά της Μάνης.

Με δεδομένη την πολύ θετική απόφαση/εγκύκλιο του ΥΠΕΝ, που σωστά θεωρεί μη δάσος τις αφάνες, τα πουρνάρια και λοιπά ξυλώδη άγρια φυτά, πρέπει να γίνει σαφές στις Δασικές Υπηρεσίες Καλαμάτας και Γυθείου, και στις Επιτροπές, ότι σε όσα ακίνητα υπάρχουν ίχνη ανθρωπογενούς δραστηριότητας (μάντρες, αρμάκια, τράφοι, μαντριά, στέρνες, αλώνια, παλιές καλλιέργειες, κ.λπ.) να θεωρούνται de facto γεωργικά και να χαρακτηρίζονται ΑΑ. Επίσης, να υπάρχει η δυνατότητα έφεσης (β’ βαθμός εκδίκασης) επί της αποφάσεως της Επιτροπής (ΕΠΕΑ) ώστε να μηδενιστεί η πιθανότητα λάθους ή αβλεψία.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ερωτάσθε κε υπουργέ: Μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω η νομοθεσία περί των Δασικών Χαρτών;”.