Κυρώθηκε ο οριστικός δασικός χάρτης της Μεσσηνίας

Κυρώθηκε ο οριστικός  δασικός χάρτης της Μεσσηνίας

Κυρώθηκε ο δασικός χάρτης του συνόλου της περιοχής του Νομού Μεσσηνίας, πλην των περιοχών για τις οποίες έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις, σύμφωνα με απόφαση του γενικού γραμματέα Δασών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ. Αραβώση.

Σύμφωνα με την απόφαση, η κύρωση περιλαμβάνει το περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη όλων των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ (274 ΟΤΑ) των Δήμων Καλαμάτας, Πύλου-Νέστορος, Μεσσήνης, Δυτικής Μάνης, Οιχαλίας και Τριφυλίας (πλην της Δημοτικής Κοινότητας Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης και των Τοπικών Κοινοτήτων Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Θουρίας και Σπερχογείας του Δήμου Καλαμάτας).

Κύρωση
Στην απόφαση του υπουργείου αναφέρεται ότι κυρώνεται ο δασικός χάρτης του συνόλου της περιοχής του Νομού Μεσσηνίας, ως προς τα τμήματά του, όπως θεωρήθηκαν με την 150515/15.09.2022 Απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας, και εμφανίζονται σε ψηφιακό διάγραμμα κλίμακας 1:50.000.

Στο διάγραμμα αυτό αποτυπώνονται:

-Με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση τα τμήματα που αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως ισχύει

-Με κίτρινο περίγραμμα και κίτρινη διαγράμμιση τα τμήματα που αποτελούν εκτάσεις που δε διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ο δασικός χάρτης της Μεσσηνίας καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτόν με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα οποία αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις.

Οριστικός
Επί των συγκεκριμένων εκτάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων διατάξεων ως προς τις χορτολιβαδικές και τις πετρώδεις και βραχώδεις εκτάσεις ειδικών περιπτώσεων.

Ο οριστικός δασικός χάρτης φυλάσσεται και τηρείται από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών στην ιστοσελίδα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Τα υπόλοιπα τμήματα του αναρτημένου δασικού χάρτη, για τα οποία είτε ασκήθηκαν αντιρρήσεις είτε εξαιρέθηκαν κατά τα προβλεπόμενα της απόφασης θεώρησης, αποτελούν τον προσωρινό δασικό χάρτη.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο δασικός χάρτης μετά την κύρωσή του και τη δημοσίευση στο ΦΕΚ καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι οι χαρακτηρισμοί που απεικονίζει έχουν τελεσίδικο και δεσμευτικό χαρακτήρα για κάθε διοικητική πράξη που θα διενεργείται στο εξής από τον ιδιοκτήτη μιας έκτασης, όπως π.χ. αξιοποίησης, μεταβίβασης, πώλησης κ.λπ.

Ο μόνος τρόπος πιθανής μεταβολής μετά την κύρωσή του είναι η προσφυγή στο ΣΤΕ.

Της Βίκυς Βετουλάκη