Ένσταση & συζήτηση 6ης παράτασης για ταρτάν Σταδίου Φιλιατρών

Ένσταση & συζήτηση 6ης παράτασης για ταρτάν Σταδίου Φιλιατρών

Με δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη συγκαλείται σε συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας για την Τρίτη 10 Ιανουαρίου στη 1.00 μετά το μεσημέρι.

Τα θέματα, όπως αναγράφονται στην πρόσκληση της συνεδρίασης, έχουν ως εξής: 1) Λήψη απόφασης επί της αριθ. πρωτ. 12641/17-10-2022 ενστάσεως της εταιρείας «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ ΑΕ», αναδόχου του έργου «Κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Φιλιατρών», κατά του αριθ. 12252/07-10-2022 εγγράφου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου

2) Χορήγηση 6ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου «Κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Φιλιατρών» (Α.Μ. 13/2019).
Η.Γ.