Προσεισμικός έλεγχος σε όλα τα δημόσια κτήρια

Προσεισμικός έλεγχος σε όλα τα δημόσια κτήρια

Προτεραιότητα σε σχολεία και νοσοκομεία

Άμεσα ξεκινά ο προσεισμικός έλεγχος των δημόσιων κτηρίων της Ελλάδας, καθώς την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, να κατατεθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Στο επίκεντρο των ελέγχων τίθενται τα δημόσια κτήρια, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί στα σχολεία και τα νοσοκομεία, κτήρια που εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 20.000.

Ο πρωτοβάθμιος έλεγχος στα κτήρια θα είναι υποχρεωτικός και στη συνέχεια, εφόσον απαιτηθεί, θα γίνεται και δευτεροβάθμιος. Όταν ολοκληρωθεί ο προσεισμικός έλεγχος σε σχολεία και νοσοκομεία, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος σε άλλα δημόσια κτήρια, που υπολογίζονται από 35 έως 45.000.

Σκοπός των προσεισμικών ελέγχων, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, υπολογίζεται να ολοκληρωθούν σε ορίζοντα 6 έως 8 μηνών, θα είναι η καταγραφή και εκτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσής τους, προκειμένου να καθοριστούν οι προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο και να ληφθούν περαιτέρω μέτρα, εφόσον απαιτούνται.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα

Η διενέργεια του πρωτοβάθμιου και του δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου πρόκειται να ανατεθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ενώ ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) θα έχει την εποπτεία και θα συνδράμει επιστημονικά σε ό,τι του ζητηθεί. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί μία ηλεκτρονική πλατφόρμα στον ΟΑΣΠ, όπου θα καταχωρούνται όλοι οι έλεγχοι που διενεργούνται. Η πλατφόρμα αυτή θα χρησιμοποιήσει την ήδη υπάρχουσα βάση δεδομένων που διαθέτει ο ΟΑΣΠ για όλα τα κτήρια της χώρας. Εφόσον τα στοιχεία που θα προκύπτουν από τους ελέγχους είναι σωστά και επαρκή, θα καταχωρούνται άμεσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Την ίδια ώρα, για τη διενέργεια των ελέγχων ο ΟΑΣΠ και το ΤΕΕ θα συνεργαστούν με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ενώ με κοινή απόφαση έξι υπουργείων θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες σχετικά με την κατηγοριοποίηση και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων των ελεγχόμενων κτηρίων, όπως και τη διαδικασία επιλογής και εκπαίδευσης των μηχανικών, με σκοπό οι έλεγχοι να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί.

Σε 6-8 μήνες

«Ο πρωτοβάθμιος έλεγχος θα γίνει μέσα σε 6-8 μήνες από εκεί που κάναμε 20 χρόνια για να ελέγξουμε το 30% των σχολείων. Το ΤΕΕ θα κάνει τους ελέγχους με την εποπτεία και την επιστημονική συνδρομή του ΟΑΣΠ, που θα έχει και τη βάση δεδομένων για όλα τα κτήρια της χώρας. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα φτιαχτεί θα καταχωρούνται οι έλεγχοι με ηλεκτρονικό τρόπο, όχι με δελτία που γίνονταν παλαιότερα. Τα στοιχεία αυτά αν είναι σωστά και επαρκή, πηγαίνουν απευθείας στην πλατφόρμα του ΟΑΣΠ. Αν δεν είναι, δεν μπορούν να αποσταλούν για καταχώρηση», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής του ΕΚΠΑ, Ευθύμης Λέκκας.