Παρατείνεται η απογραφή δημοσίων κτηρίων για προσεισμικό έλεγχο

Παρατείνεται η απογραφή δημοσίων  κτηρίων για προσεισμικό έλεγχο

Έως τις 6 Φεβρουαρίου παρατείνεται η ημερομηνία καταχώρησης στοιχείων των κτηρίων στα οποία στεγάζονται φορείς και εν γένει κρίσιμες λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα στην ψηφιακή πλατφόρμα «Απογραφή κτηρίων για προσεισμικό έλεγχο» του ΟΑΣΠ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΠ, η παράταση δόθηκε κατόπιν αιτημάτων πολλών  φορέων και επειδή το πλήθος των κτηρίων που έχουν απογραφεί κρίνεται μικρό σε σχέση  με το εκτιμώμενο.

Σημειώνεται ότι η διενέργεια του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου χρηματοδοτείται από ενταγμένο πρόγραμμα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Σε αυτό έχουν οριστεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και δίνεται προτεραιότητα ελέγχου σε δημόσιες και ιδιωτικές εκπαιδευτικές μονάδες όλων των βαθμίδων, δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και κέντρα υγείας, υπηρεσίες της ΕΛΑΣ και του Πυροσβεστικού Σώματος και δημόσιες επιτελικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από σεισμό.

Να σημειωθεί ότι από την ημερομηνία έναρξης της διενέργειας του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου από διπλωματούχους μηχανικούς – μέλη του ΤΕΕ, οι φορείς δε θα μπορούν να αποστέλλουν για βαθμονόμηση στον ΟΑΣΠ δελτία Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου, όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Επισημαίνεται, επίσης, ότι ο Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος θα διενεργείται μόνο στα κτήρια που έχουν καταχωρηθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα «Απογραφή κτηρίων για προσεισμικό έλεγχο».