Δασικοί Χάρτες: Στο αρχείο οι αντιρρήσεις προδήλων σφαλμάτων πριν από το 2021

Δασικοί Χάρτες: Στο αρχείο οι αντιρρήσεις προδήλων σφαλμάτων πριν από το 2021

Αρχειοθετούνται χιλιάδες αντιρρήσεις προδήλων σφαλμάτων που υποβλήθηκαν πριν από το 2021, για τις περιπτώσεις που ο δασικός χαρακτηρισμός ακινήτου δεν αμφισβητήθηκε με νέα αντίρρηση στους δασικούς χάρτες, όπως τελικώς κυρώθηκαν για το 95% της επικράτειας.

Ταυτοχρόνως, όσοι είχαν υποβάλει αιτήσεις για πρόδηλα σφάλματα και απορρίφθηκαν θα έχουν νέα ευκαιρία να αλλάξουν τον τρόπο που έχει αποτυπωθεί η περιουσία τους στους δασικούς χάρτες, με πληρωμή του ειδικού τέλους. Σύμφωνα με το ecopress, με νέα εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δασών του ΥΠΕΝ, Κωνσταντίνου Αραβώση, δίνονται αναλυτικές οδηγίες έξι σημείων προς τις δασικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν στην αναμόρφωση των δασικών χαρτών, τις αντιρρήσεις προδήλων σφαλμάτων και τους κανόνες που θα ακολουθηθούν για την εξέτασή τους, την αρχειοθέτησή τους είτε τη μετατροπή των αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων σε «προσωρινές αντιρρήσεις», προκειμένου να κληθούν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να καταβάλλουν τα σχετικά τέλη.

Στο αρχείο οι παλαιές αντιρρήσεις
Από τα βασικά σημεία που προκύπτουν από τις οδηγίες της νέας εγκυκλίου είναι ότι όσοι από τους χιλιάδες ιδιοκτήτες έμειναν στις αρχικές αντιρρήσεις και αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων που είχαν υποβάλει προ του 2021 και δεν επανήλθαν με νέες αντιρρήσεις στους αναρτημένους δασικούς χάρτες, όπως τελικώς κυρώθηκαν, χάνουν τη δυνατότητα να πετύχουν την αναμόρφωση του δασικού χάρτη και να «ξεπρασινίσουν» την ιδιοκτησία τους.

Σχετικά στην εγκύκλιο του ΥΠΕN σημειώνεται ότι «αντιρρήσεις/αιτήματα προδήλων σφαλμάτων που υποβλήθηκαν πριν από την εφαρμογή του ν. 4801/2021 αρθ. 39 παρ. 2 και τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο αναμόρφωσης/διόρθωσης στο πλαίσιο της παραπάνω διάταξης, τα πολύγωνα των οποίων δεν αμφισβητήθηκαν εκ νέου με νέες αντιρρήσεις/πρόδηλα και τελικώς κυρώθηκαν, δεν προωθούνται με υπομνήματα προς τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων, δεδομένου ότι οι επιτροπές δεν επιλαμβάνονται πλέον επί των εκτάσεων αυτών. Οι υποθέσεις αυτές αρχειοθετούνται».

Νέα ευκαιρία για αιτήσεις που απορρίφθηκαν
Όσοι είχαν υποβάλει αιτήσεις για πρόδηλα σφάλματα και απορρίφθηκαν, θα έχουν νέα ευκαιρία να αλλάξουν τον τρόπο που έχει αποτυπωθεί η περιουσία τους στους δασικούς χάρτες, με πληρωμή του ειδικού τέλους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, σε πρώτη φάση θα σταλούν οι κωδικοί αίτησης των απορριφθέντων πρόδηλων σφαλμάτων μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο Τμήμα Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, Απογραφής και Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών. Έτσι, τα απορριφθέντα πρόδηλα θα εμφανίζονται στη σχετική εφαρμογή υποβολής αντιρρήσεων ως νέες, «προσωρινές» αντιρρήσεις. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα ειδοποιηθούν αναλόγως οι πολίτες για την καταβολή του ειδικού τέλους, ώστε να καταστούν οι αντιρρήσεις «υποβληθείσες».