Εκτεθειμένα ρολόγια

Εκτεθειμένα ρολόγια

Ανοιγμένο και εκτεθειμένο είναι το κουτί με τα ρολόγια της ΔΕΗ, πίσω από το κτήριο του ΟΣΕ.  Απ’ ό,τι είδαμε, δεν είχε και ιδιαίτερη ασφάλεια, οπότε εύκολα κάποιοι το άνοιξαν. 

Εκτός από τις φθορές που προκαλούνται, είναι και αρκετά επικίνδυνο να είναι εκτεθειμένα σε χέρια παιδιών και νεαρών!
Β.Β.