Ορισμός εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Ορισμός εντεταλμένων  δημοτικών συμβούλων στο δήμο Πύλου-Νέστορος

Την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου Πύλου-Νέστορος, χωρίς αμοιβή, ανέθεσε ο δήμαρχος Π. Καρβέλας στα κάτωθι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ως εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους:

-Στον κ. Γεώργιο Κουφόγιωργα του Φωτίου αναθέτει τη διαχείριση, την εποπτεία και το συντονισμό του Γραφείου Φιλαρμονικής, όπως και τη συνεπικουρία στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ανδρέα Τσεκούρα του Κωνσταντίνου για το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

-Στον κ. Δημήτριο Σιψά του Γεωργίου αναθέτει τη διαχείριση, την εποπτεία και το συντονισμό του Γραφείου Παιδείας & Δια βίου Μάθησης, το Τμήμα του Γραφείου Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς που αναφέρεται στον Πολιτισμό και την ευθύνη για τη λειτουργία των ΚΔΑΠ του Δήμου Πύλου-Νέστορος

-Στην κα Ιλιάνα Σιούμπουλη του Γεωργίου αναθέτει τη διαχείριση, την εποπτεία και το συντονισμό του Γραφείου Πολεοδομικών Εφαρμογών του Τμήματος Πολεοδομίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης & Ποιότητας Ζωής

-Στον κ. Χαράλαμπο Καλύβα του Νικολάου αναθέτει τη συνεπικουρία στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Παναγιώτη Μαργιάννη του Μιχαήλ για το Γραφείο Απασχόλησης, Τουρισμού & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

-Στον κ. Διονύσιο Αγγελόπουλο του Νικολάου αναθέτει τη συνεπικουρία στον αρμόδιο αντιδήμαρχο Παναγιώτη Μαργιάννη του Μιχαήλ για την κατά τόπο αρμοδιότητά του στη Δημοτική Ενότητα Κορώνης.