ΑΡΧΕΙΟ ΘΑΡΡΟΥΣ

«ΘΑΡΡΟΣ» 21 Αυγούστου 1914: Το βρεφοκομείον διελύθη

-Τα βρέφη εγκαταλείπονται-Αι φροντίδες του Δημάρχου Επειδή από τινός το εξ 7.000 δραχμών ετήσιον βοήθημα του Δήμου και...

«ΘΑΡΡΟΣ» 16 Σεπτεμβρίου 1914: Καρτίζεται σώμα προσκόπων εν Καλάμαις

Είμεθα εις θέσιν να αγγείλωμεν είδησιν κατ’ εξοχήν ευχάριστον δια την πόλιν μας, χάρις εις την ενεργόν και...

«ΘΑΡΡΟΣ» 9 Απριλίου 1914: Το «Θάρρος» ανακαινίζεται ριζικώς

Το «Θάρρος» από της εποχής της εκδόσεώς του παρακολουθών την κοινωνικήν πρόοδον εξελίχθη χάρις εις την υποστήριξιν του...

«ΘΑΡΡΟΣ» 12 Φεβρουαρίου 1913: Απαγωγή κόρης εις Θουρίαν

Ο Λεωνίδας Βάλλας εκ της Θουρίας καταγόμενος και διακαιόμενος υπό σφοδρού έρωτος προς την 17έτιδα Αγγελικήν Γεωργ. Παπανικολάου...

«ΘΑΡΡΟΣ» 2 Σεπτεμβρίου 1911: Η αγία εικών της Δημιόβης

-Αφορμή σκηνών-Εξέγερσις χωρίου Το ζήτημα της καθόδου της αγίας εικόνος της Μονής Δημιόβης εις το γειτονικόν προάστειον Γιαννιτσάνικα...

«ΘΑΡΡΟΣ» 5 Φεβρουαρίου 1913: Διακοπή σιδηροδρόμων- Τηλεγράφων από την προχθεσινή χιονοθύελλα

Η σφοδροτάτη προχθεσινή χιονοθύελλα διαρκέσασα επί τρεις ολοκλήρους ημέρας επεξετάθη εις ολόκληρον την Πελοπόννησον και ακόμη βορειότερον προς...

«ΘΑΡΡΟΣ» 27 Απριλίου 1913: Ναυάγιον αλιευτικού έξω του λιμένος της Κυπαρισσίας

Κατά την σφοδράν τρικυμίαν την επισυμβάσαν την νύκτα της παρελθούσης Τρίτης ακριβώς έξω του λιμένος της Κυπαρισσίας ανετράπη...

«ΘΑΡΡΟΣ» 13 Δεκεμβρίου 1913: Ο προϋπολογισμός του Ναού της Υπαπαντής

Ο υποβληθείς εις τον Σον Επίσκοπον Μεσσηνίας προς θεώρησιν υπό των Επιτρόπων του Μητροπολιτικού Ναού Υπαπαντής προϋπολογισμός των...

«ΘΑΡΡΟΣ» 27 Νοεμβρίου 1913: Ίδρυσις εργοστασίου κονσερβών

Ο νομός Μεσσηνίας κατά τους μετριωτέρους υπολογισμούς, παράγει ετησίως 1.500.000 οκάδας ντομάτα και περί τας 200.000 χιλιάδας διάφορα...

«ΘΑΡΡΟΣ» 15 Μαΐου 1913: Η χθεσινή απεργία των εργατριών μετάξης

- Αι αξιώσεις Εις την πόλιν μας εσημειώθη χθες η πρωτοτυπωτέρα απεργία εξ όσων ηδύνατο να φαντασθή τις....