ΑΡΧΕΙΟ ΘΑΡΡΟΥΣ

«ΘΑΡΡΟΣ» 5 Δεκεμβρίου 1925: Πως κατασκευάζονται τα αντιπλημμυρικά έργα

Χθες το νέον Συμβούλιον της Κοινότητος Λουτρού του τέως Δήμου Οιχαλίας προσήλθεν ενώπιον του Νομάρχου και ανήγγειλεν εκτός...

«ΘΑΡΡΟΣ» 26 Νοεμβρίου 1925: Πάλιν η Μεσσηνία πλέει εις νερά θανάτου

Με τας πρώτας βροχάς ήρχισαν και αι πλημμύραι των χειμάρρων με τας συνήθεις καταστροφάς των εις τα παρακείμενα...

«ΘΑΡΡΟΣ» 3 Δεκεμβρίου 1925: Αι βελτιώσεις των Σιδηροδρόμων Πελοποννήσου

Νέα οχήματα ηλεκτροφώτιστα με καλοριφέρ Μας μεταδίδεται εξ Αθηνών η βάσιμος πληροφορία, ότι δια το παραγγελθέν υπό της...

«ΘΑΡΡΟΣ» 8 Νοεμβρίου 1925: Η σιδηροδρομική γραμμή Κυπαρισσίας – Γαργαλιάνων – Πύλου

Κατ’ ασφαλείς εξ Αθηνών πληροφορίας μας, εν συνεργασία του αρμοδίου τμηματάρχου του Υπουργείου της Συγκοινωνίας μετά του γενικού...

«ΘΑΡΡΟΣ» 17 Νοεμβρίου 1925: Η αλλαγή, οι εκπλήξεις και τα μαθήματα

Εισήλθομεν πλέον εις το φθινόπωρον και την χθεσινήν ευεργετικήν βροχούλαν θα διαδεχθούν ημέραι ξηρασίας και καλοκαιρίας, ως θέλουν...

«ΘΑΡΡΟΣ» 3 Οκτωβρίου 1920: Ο χειμώνας έρχεται

Η σόμπα ετοποθετήθη πάλιν εις το ώμορφο δωμάτιο με τα βαρειά παραπετάσματα και η ντεμουαζέλλα που απεφάσισε να...

Το Έπος του ’40 όπως καταγράφηκε από τα ιστορικά πρωτοσέλιδα του «Θάρρους»

«Λοιπόν, αυτό σημαίνει πόλεμος». Αυτή ήταν η φράση με την οποία ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Ιωάννης Μεταξάς, τα...

«ΘΑΡΡΟΣ» 14 Φεβρουαρίου 1924: Το προχθεσινόν τραγικόν δυστύχημα εκ καταρρεύσεως μιας οικίας

Είναι φρικώδες και ανατριχιαστικόν το θέαμα εις το οποίον ευρέθη χθες η πόλις αντιμετωπίζουσα εις τον Ναόν των...

«ΘΑΡΡΟΣ» 2 Φεβρουαρίου 1924: Βρεφοκτονία

Ο Σταθμάρχης Ζαχάρως ανήγγειλε χθες ότι η Αντωνία χήρα Πουρανού, τεκούσα εκ κλεψιγαμίας, εφόνευσε το τεχθέν άρρεν βρέφος...

«ΘΑΡΡΟΣ» 23 Ιανουαρίου 1924: Ο διπλούς φόνος της Γαράντζης

Την 15ην Ιανουαρίου ε.έ. ήλθον εις Καλάμας και το εσπέρας την 11η ώρα επανήλθον εις την οικίαν μου...