ΑΡΧΕΙΟ ΘΑΡΡΟΥΣ

«ΘΑΡΡΟΣ» 21 Φεβρουαρίου 1920: Ανακάλυψις πτώματος γυναικός εντός φρεατίου

Προ 45 ημερών απωλέσθη εκ του χωρίου Γοβριά η Σταυρούλα Χαρίτου ήτις παρ’ όλας τας ερεύνας της υπομοιραρχίας...

«ΘΑΡΡΟΣ 13 Ιουνίου 1924: Η επέτειος της Μάχης της Βέργας και ο πανηγυρισμός της Κυριακής

-Το πρόγραμμα της εορτής και η συγκοινωνία Ως προανηγγέλθη, μεθαύριον Κυριακήν, εορτήν της Μάχης της Βέργας, θα τελεσθή...

«ΘΑΡΡΟΣ» 16 Φεβρουαρίου 1919: Μέτρα αυστηρά δια την επιδημίαν γρίπης και μηνιγγίτιδας

Η γρίππη κατά το τελευταίον δεκαήμερον εξηπλώθη αρκετά σοβαρώς και επικινδύνως εντός της πόλεως Καλαμών και με χαρακτήρα...

«ΘΑΡΡΟΣ» 22 Μαΐου 1916: Μεγαλοπρεπής εορτασμός της εορτής του Βασιλέως μας

Ζήτω ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος!Είναι η βοή η αντηχούσα από άκρον εις άκρον του Ελληνισμού. Είναι η κραυγή δια...

«ΘΑΡΡΟΣ» 19 Μαΐου 1919: Η χθεσινή πυρκαϊά

Σωροί θείου καιόμενοι- Μεγάλαι ζημίαι Πυρκαϊά εκκραγείσα χθες την πρωίαν εις τους εις τον προβλήτα της δεξαμενής τοποθετημένους...

«ΘΑΡΡΟΣ» 9 Οκτωβρίου 1919: Ο δήμαρχος Καλαμών εκηρύχθη έκπτωτος του αξιώματός του

Η εφημερίδα μας, η οποία μόνη χθες ανήγγειλε τας κρατούσας σκέψεις της διοικητικής αρχής περί μεταβολής εις την...

Από το αρχείο του «Θ»: Μνημόσυνο για τον Κωστή Παλαμά στο Νησί

Αναδημοσίευση στη μνήμη της Τασούλας Κατή Η φωνή της κυρίας, από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ακουγόταν...

«ΘΑΡΡΟΣ» 19 Ιανουαρίου 1919: Αναστάτωσις συνοικίας

Βλασθημίαι, γλέντια, πυροβολισμοί Κατά καθήκον σημειούμεν: Προχθές το βράδυ, περί την 12ην νυκτερινήν ώραν, οπότε οι φιλήσυχοι Καλάμιοι...

«ΘΑΡΡΟΣ» 1 Μαΐου 1920: Πρωτομαγιά

Ο Μάης είχε φθάσει και έπρεπε οπωσδήποτε να τον υποδεχθώμεν. Είναι έθιμον και οφείλομεν τυφλήν υποταγήν εις ό,τι...

«ΘΑΡΡΟΣ» 16 Ιουλίου 1919: Τραγικόν έγκλημα

Προχθές οι απογευματινοί διαβάται της οδού Αριστομένους και έξωθι ακριβώς του Μηχανοστασίου του Σιδηροδρόμου ευρέθησαν προ φρικώδους θεάματος...