ΑΡΧΕΙΟ ΘΑΡΡΟΥΣ

«ΘΑΡΡΟΣ» 31 Μαΐου 1911: Άγρια δολοφονία εν Κυπαρισσία

Αιμοχαρής και αγρία δολοφονία έλαβε χώραν χθες εσπέραν και περί την 1ην και 20 μετά μεσονύκτιον ώραν, εντός...

«ΘΑΡΡΟΣ» 17 Αυγούστου 1911: Σύγκρουσις κάρρου – τραμ

Το κάρρον του Δ. Φοίφα ανήρχετο δια της οδού Αριστομένους προς την πόλιν φορτωμένον με πίτηρα. Ο καρραγωγεύς...

«ΘΑΡΡΟΣ» 8 Μαρτίου 1911: Το τραμ του έκοψε το πόδι

Την 5 μ.μ. της Κυριακής ενώ όχημα του Τραμ ανήρχετο εκ Παραλίας σύρον το υδροφόρον του καταβρέγματος πολλοί...

«ΘΑΡΡΟΣ» 27 Μαρτίου 1911: Έκρηξις εντός φαρμακείου

Οι καταστηματάρχαι και κατοικούντες εν γένει εις το παρά την Εθνικήν και Αθηναϊκήν Τράπεζαν τμήμα της Λεωφόρου Αριστομένους,...

«ΘΑΡΡΟΣ» 11 Ιανουαρίου 1911: Κοινωνικά σκάνδαλα

Κοινωνικόν σκάνδαλον ουχί εκ των συνήθων κρατεί εις συγκίνησιν από της χθες την πόλιν μας. Οι διερχόμενοι εκ...

«ΘΑΡΡΟΣ» 1 Μαΐου 1910: Η Πρωτομαγιά

Έχω την γνώμην ότι αν έζον εκείνοι οι οποίοι καθιέρωσαν την εορτήν της Πρωτομαγιάς, πολύ θα κατεπλήσσοντο με...

«ΘΑΡΡΟΣ» 2 Μαρτίου 1911: Τα Δημοτικά κτήρια και η ύδρευσις

Οι κυριώτεροι όροι της συμβάσεωςΥπό του Δημάρχου Μπενάκη και του αρχιμηχανικού της ξένης Εταιρείας Επιχειρήσεων Βουτσινά, αναθεωρήθησαν εν...

«ΘΑΡΡΟΣ» 17 Ιουλίου 1911: Ψευδοκαλόγηρος αποπλανών μικρά παιδιά

________________ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΩΝ ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΕΩΝ ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΕΙ ΜΑΣ-Ψευδοκαλόγηρος αποπλανών μικρά παιδιά-Πώς τα εστρατολόγει«ΘΑΡΡΟΣ» 17 Ιουλίου 1911Εξ αφορμής της...

«ΘΑΡΡΟΣ» 20 Σεπτεμβρίου 1911: Τα εγκαίνια της Λαϊκής Σχολής

-Θαυμάσια εορτή-Ο λόγος του Σεβασμιωτάτου -Προσφώνησις του ΝομάρχουΕυρυτάτη και απαστράπτουσα εκ της λευκότητος η αίθουσα της Λαϊκής Σχολής...

«ΘΑΡΡΟΣ» 9 Ιουνίου 1911: Η πόλις βρωμάει

-Πώς ετοιμαζόμεθα να υποδεχθώμεν την χολέραν-Η πόλις με την βρώμικη τουαλέτα της-Πλατείαι και δρόμοι με αρώματα-Ένα ποτάμι που...