ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

ΧΘΕΣ όλοι οι φίλοι και θαυμασταί του χορού ήσαν ικανοποιημένοι με την πληροφορίαν ότι εντός ολίγων ημερών δίδεται...

Στη Μεσσηνία πριν 94 χρόνια

ΜΕΤΑ τον καταρτισμόν εις σώμα του εν Αιθαία τμήματος του Παμμεσσηνιακού Γεωπονικού Συνδέσμου ο τελευταίος ούτος σκέπτεται την...

Πριν 94 χρόνια… “Κατόπιν διαταγής του υπουργείου Γεωργίας απελύθησαν οι τακτικοί εργάται των αγροκηπίων”

ΕΞΗΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ και χθες αι ανακρίσεις επί της στυγεράς δολοφονίας του Δημοσθ. Οικονομοπούλου παρά του ανακριτού Αβάζου. Το μόνον...

Πριν 94 χρόνια… «Οι συμπολίταιι έγιναν τελευταίως πάρα πολύ θεατρόφιλοι»

επικρατούσαν καλοκαιρίαν ήτις διηυκόλυνε και των ρευματισμών την θεραπείαν. Οι τελευταίως παθόντες εκ πολιτικών ρευμάτων και ρευματισμών ανεθάρρησαν...

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

ΜΕ πρωτοφανή μεγαλοπρέπειαν εωρτάθη εφέτος η επέτειος της πολιούχου των Καλαμών και ολοκλήρου της Μεσσηνίας. Εις τούτο υπεβοήθησε...

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

ΜΕΤΑ εξαιρετικής μεγαλοπρεπείας και επισημότητος θα εορτασθή σήμερον η επέτειος της προστάτιδος των Καλαμών και της Μεσσηνίας ολοκλήρου...

Πριν 94 χρόνια…

ΜΕΤΑ πάσης μεγαλοπρεπείας και επισημότητος εορτάσθη χθες παρά του διδασκαλικού και μαθητικού κόσμου η μνήμη των Τριών Ιεραρχών....

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

ΣΗΜΕΡΟΝ μετά πάσης επισημότητος τελείται εν τω Ιερώ Ναώ του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου η μνήμη των Τριών...

94 χρόνια πριν στην Καλαμάτα

Η ενταύθα Καπνοβιομηχανική Εταιρεία υπό την επωνυμίαν «Γ. Λ. Σκιάς» υπό των ομορρύθμων μελών Χ. Λ. Σκιά και...

Σαν σήμερα στην Καλαμάτα

ΠΑΡ’ όλο το κρύο, ο καιρός τας δύο τελευταίας ημέρας ήτο αληθινά υπέροχος. Αν εξακολουθήση επ’ ολίγον η...