ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

ΜΕ πρωτοφανή μεγαλοπρέπειαν εωρτάθη εφέτος η επέτειος της πολιούχου των Καλαμών και ολοκλήρου της Μεσσηνίας. Εις τούτο υπεβοήθησε...

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

ΜΕΤΑ εξαιρετικής μεγαλοπρεπείας και επισημότητος θα εορτασθή σήμερον η επέτειος της προστάτιδος των Καλαμών και της Μεσσηνίας ολοκλήρου...

Πριν 94 χρόνια…

ΜΕΤΑ πάσης μεγαλοπρεπείας και επισημότητος εορτάσθη χθες παρά του διδασκαλικού και μαθητικού κόσμου η μνήμη των Τριών Ιεραρχών....

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

ΣΗΜΕΡΟΝ μετά πάσης επισημότητος τελείται εν τω Ιερώ Ναώ του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου η μνήμη των Τριών...

94 χρόνια πριν στην Καλαμάτα

Η ενταύθα Καπνοβιομηχανική Εταιρεία υπό την επωνυμίαν «Γ. Λ. Σκιάς» υπό των ομορρύθμων μελών Χ. Λ. Σκιά και...

Σαν σήμερα στην Καλαμάτα

ΠΑΡ’ όλο το κρύο, ο καιρός τας δύο τελευταίας ημέρας ήτο αληθινά υπέροχος. Αν εξακολουθήση επ’ ολίγον η...

Πριν 94 χρόνια

ΕΙΣ την Ανδρίτσαιναν προχθές κατά πληροφορίες της εκεί Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής, ο άεργος Ιω. Τσάτσαρης έκλεψεν εκ του εκεί...

Στη Μεσσηνία 94 χρόνια πριν…

ΤΟ Κοινοτικόν Συμβούλιον Καρτερολίου ενέκρινε την παρά του εργολάβου Π.Σ. Μιχαλάκου προσφερθείαν τιμήν εν επί τοις εκατόν έλαττον...

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Ο ωραιόκοσμός μας είναι ικανοποιημένος, διότι το μέτρον της καταδιώξεως της κοντής φούστας δεν πρόκειται να επεκταθή και...

94 χρόνια πριν…

ΠΡΟΧΘΕΣ το εσπέρας περί ώραν 8.10΄η υπ’ αριθμ. 201 αμαξοστοιχία Αθηνών – Καλαμών κατερχομένη ενταύθα ολίγον πέραν του...