ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Πριν 94 χρόνια

Ο Σταύρος Κυριακόπουλος εκ Μερόπης απήγαγεν εκουσίως την Αθηνάν Κωστοπούλου. Το αλληλοαπαχθέν ζεύγος παρουσιάσθη χθες εις τον διευθυντήν...

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

ΣΗΜΕΡΟΝ το πρωί τελειώνουν αι προετοιμασίαι δια τον χορόν των δημοσίων υπαλλήλων κατά τον οποίον λέγεται ότι θα...

Οι τάσεις της μόδας στην Καλαμάτα …πριν 94 χρόνια

10 Μαρτίου 1926 στην εφημερίδα "Θάρρος" ΤΗΝ προπαρελθούσαν νύκτα άγνωστοι διέρρηξαν το επί της διασταυρώσεως των οδών Κουμουνδούρου...

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

ΧΘΕΣ το απόγευμα οι Κούλης Κουκάκης και Δημ. Μπουλκάκος απολυθέντες προχθές των φυλακών λόγω της αμνηστείaς και διατελούντες...

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

ΤΟΝ λήξαντα μήνα Φεβρουάριον απεβίωσαν εν τη ημετέρα πόλει άτομα εν όλω 42, εξ ων εκ φυματιώσεως απεβίωσαν...

Πριν 94 χρόνια

ΣΥΝΕΠΛΑΚΗΣΑΝ χθες την πρωίαν παρά τον Άγιον Νικόλαον οι Αθανάσιος Κατσαούνης και Σ. Κουτσουμπός. Ο Κατσαούνης εκτύπησε τον...

Πριν 94 χρόνια

Η υπόθεσις της αγρίας δολοφονίας του Βασιλ. Γιαννόπουλου είναι πρωτοφανής δια τα δικαστικά και ανακριτικά χρονικά λόγω του...

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣΙΝΟΝ τηλεγράφημα του υποδιοικητού Πυλίας ανήγγειλεν εις την διοίκησιν Χωροφυλακής ότι εις το χωρίον Οσμάναγα της Πυλίας εφονεύθη...

Πριν 94 χρόνια

ΣΧΕΤΙΚΩΣ με το ζήτημα του ηλεκτροφωτισμού της γείτονος Μεσσήνης προέκυψαν ζητήματα μεταξύ του αναδόχου Μπιζίμη και της κοινότητος,...

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

ΜΕ την χθεσινήν λιακάδα παρετηρήθη στην Παραλίαν αρκετή συγκέντρωσις αναμίξ ωραίου και ασχήμου φύλου. Μεταξύ των άλλων έκαμεν...