ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ περί την 7ην εσπερινήν ώραν εις θέσιν «Αγιοβασιλιάτικα» της περιφερείας Αντικαλάμου ο Φώτιος Τσιμόγιαννης ή Μέλεχος συναντηθείς...

Πριν 94 χρόνια

ΚΑΤΑ χθεσινόν τηλεγράφημα της Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής Κυπαρισσίας ο Βασίλειος Τσότσιος εις το χωρίον Βασιλικό της Περιφερείας του Αστυνομικού...

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

ΧΘΕΣ την πρωίαν εις την οδόν Αριστομένους και εγγύς του καταστήματος ηλεκτροφωτισμού παρεσύρθη υπό διτρόχου και ετραυματίσθη εις...

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

ΣΗΜΕΡΟΝ την πρωίαν θα τελεσθή εν τω Μητροπολιτικώ Ναώ της Υπαπαντής μετά πάσης μεγαλοπρεπείας χοροστατούντος του Σου Μητροπολίτου...

Πριν 94 χρόνια

ΜΙΑ βραδινή τουαλέττα από ύφασμα ζωρζέτ ρουζ επεκράτησε απολύτως στο Παρίσι, ως μας πληροφορεί το χθες ληφθέν καλλιτεχνικόν...

Πριν 94 χρόνια

 ΚΑΤΑ χθεσινάς πληροφορίας εξ Αθηνών εγκατελείφθη κάθε σκέψις περί επεκτάσεως και εν Καλάμαις του θεσμού της Αστυνομίας Πόλεων....

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ ο εκ του χωρίου Παιδεμένου της Περιφερείας Λιγουδίστης,  Ι. Αποστολόπουλος, απήγαγεν εκουσίως την συγχώριόν του δεκαοκταέτιδα Ζαχάρω...

Πριν 94 χρόνια

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ να αποστέλλωνται προς τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην χειροτεχνήματα ωραία και μεγάλης αξίας δια την γεννησομένην μεγάλην φιλανθρωπικήν αγοράν,...

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

ΠΡΟΧΘΕΣ το εσπέρας εις την Θουρίαν ο Γ. Γεωργανάς ετραυμάτισε σοβαρώς δια μαχαίρας τον συγχώριόν του Αργ. Νικητάκην....

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ συνελήφθη υπό των αστυνομικών οργάνων ο 15ετής Γ. Φουτάκος, ο οποίος ένοικος τυγχάνων της οικίας του Γ....