Από 1η Νοεμβρίου το χειμερινό νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο

Από 1η Νοεμβρίου το χειμερινό νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο

Από 1η Νοεμβρίου θα αρχίσει να ισχύει το χειμερινό νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο όπως η ΔΕΗ Α.Ε. ενημερώνει τους πελάτες που κάνουν χρήση του οικιακού νυχτερινού τιμολογίου Γ1Ν, myHome Online, myHome Enter, myHome Enter+ και myHome Open, ενώ θα διαρκέσει έως και την 30ή Απριλίου 2023.

Συγκεκριμένα, το ωράριο χειμερινής περιόδου είναι:

-15.00-17.00 και 02.00-08.00 για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών

-15.30-17.30 και 2.00-08.00 για τους πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών. 

Όσοι επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό, μπορούν να ζητήσουν σχετικές πληροφορίες στο 800-900-1000 (Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών ΔΕΗ – καθημερινά από τις 7.00 έως τις 23.00 και τα Σάββατα από τις 10.00 έως τις 20.00), στα αρμόδια καταστήματα ΔΕΗ της περιοχής τους, στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ: www.dei.gr και του ΔΕΔΔΗΕ: www.deddie.gr.