Πλατεία Γαργαλιάνων: Συζητούν για ανάδοχο, ενώ ακυρώθηκαν αποφάσεις για το έργο

Πλατεία Γαργαλιάνων: Συζητούν για ανάδοχο, ενώ ακυρώθηκαν αποφάσεις για το έργο

«Έγκριση του πρακτικού 2 ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων”» είναι το 6ο θέμα στην ημερήσια διάταξη της σημερινής συνεδρίασης, με τηλεδιάσκεψη, της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας.

Ωστόσο, η κατά το νόμο αρμόδια Β’ Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 ν. 3463/2006 έκανε δεκτή προσφυγή δημοτικών συμβούλων Τριφυλίας κατά απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία είχε κριθεί ως νόμιμη απόφαση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2021 με εγγραφή ιδίων πόρων στο έργο ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων παρότι το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας είχε αποφασίσει αρνητικά.

Η Β’ Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 ν. 3463/2006 έκρινε ως παράνομη την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού και αποδέχεται – συμφωνεί με την απόφαση 160/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, δηλαδή την εναλλακτική πρόταση παρατάξεων της αντιπολίτευσης για μη εγγραφή του ποσού των 219.232 ευρώ ιδίων πόρων που εισήγαγε η Δημοτική Αρχή με κατά πλειοψηφία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Προφανώς συνακόλουθα είναι «στον αέρα» και άκυρες, ως παράνομες, όλες οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για την πλατεία Γαργαλιάνων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 23/2/2021 το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, στο πλαίσιο εξέτασης της 1997/18-2-2021 αίτησης δημοτικών συμβούλων σχετικά με την ανάπλαση της πλατείας Γαργαλιάνων, με την 25/23-2-2021 απόφασή του, κατά πλειοψηφία, αποφάσισε: «Να μην υποβληθεί η συγκεκριμένη πρόταση ανάπλασης της κεντρικής πλατείας των Γαργαλιάνων στο Πράσινο Ταμείο και σε κανένα πρόγραμμα, να ανακληθεί η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (31/19-2-2021), αναζητηθεί και να προταθεί για χρηματοδότηση άλλος χώρος στην πόλη των Γαργαλιάνων (περιβάλλων χώρος Τουριστικού Ξενώνα, περιοχή κέντρου πλην πλατείας, κ.λπ.), ο οποίος θα προκύψει έπειτα από διαβούλευση και σχετική πρόταση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Γαργαλιάνων, να συντηρεί και να βελτιώνει την κατάσταση της πλατείας η Δημοτική Αρχή με ιδίους πόρους, και να μη διαθέτει για αυτόν το σκοπό χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά ή άλλα προγράμματα, με τα οποία μπορούν να καλυφθούν άλλες ανάγκες και προτεραιότητες».

Του Ηλία Γιαννόπουλου