Μεσσηνία: “Φάρμακο” στα έσοδα καταλυμάτων και χώρων εστίασης το φετινό καλοκαίρι

Μεσσηνία: “Φάρμακο” στα έσοδα καταλυμάτων και χώρων εστίασης το φετινό καλοκαίρι

Σημαντική οικονομική… ανάσα έδωσε το δεύτερο τρίμηνο του 2021 στις επιχειρήσεις καταλυμάτων και εστίασης που δραστηριοποιούνται στη Μεσσηνία, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Μάλιστα, κατά τα ποσοτικά στοιχεία, η αύξηση που σημειώθηκε στη Μεσσηνία είναι η μεγαλύτερη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Βάσει των αριθμών, το πλήθος των επιχειρήσεων καταλυμάτων που λειτουργούν στο νομό ανέρχονται σε 526 και ο κύκλος εργασιών τους το 2020 ανήλθε σε 21.521.495,00 ευρώ. Αντίστοιχα στην εστίαση λειτουργούν 1.601 επιχειρήσεις και ο αντίστοιχος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 64.167.153 ευρώ.

Ειδικότερα, το 2020 το πρώτο τρίμηνο ο κύκλος εργασιών στις επιχειρήσεις καταλυμάτων ανήλθε σε 1.624.346 ευρώ και το δεύτερο τρίμηνο σε 1.039.59 ευρώ. Το τρέχον έτος αντίστοιχα είχαμε: για το πρώτο τρίμηνο κύκλο εργασιών 646.918 ευρώ, ενώ το δεύτερο τρίμηνο 3.923.783 ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία για τους τρεις πρώτους μήνες του 2021 είχαμε πτώση της τάξης 60,2%, ενώ τους επόμενους τρεις μήνες το ποσοστό “εκτοξεύθηκε”, με θετικό πρόσημο της τάξης του 277,4%.

Ο κύκλος εργασιών επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων στον κλάδο των καταλυμάτων τον Ιούνιο του 2020 ανήλθε σε 638.473 ευρώ και τον Ιούλιο του ίδιου έτους σε 2.791.222 ευρώ, ενώ το 2021 για τους ίδιους μήνες σε 1.929.321 ευρώ και 5.019.650,00 ευρώ. Δηλαδή, ανάμεσα στους ίδιους μήνες το 2021 είχαμε αύξηση 202,2% και 79,8% αντίστοιχα.

Από την άλλη πλευρά, ο κύκλος εργασιών επιχειρήσεων στον κλάδο υπηρεσιών εστίασης το πρώτο τρίμηνο του 2020 ανήλθε σε 11.696.239,00 ευρώ και το δεύτερο τρίμηνο σε 7.973.398 ευρώ. Αντίστοιχα, το 2021 είχαμε 5.148.310,00 ευρώ και 15.301.325,00 ευρώ. Μείωση 56% για την πρώτη τρίμηνη περίοδο και αύξηση 91,9% για τη δεύτερη.

Ο κύκλος εργασιών επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων στον κλάδο υπηρεσιών εστίασης τον Ιούνιο του 2020 και τον Ιούλιο του ίδιους έτους ήταν 444.920 ευρώ και 686.474 ευρώ, ενώ το 2021: 701.708 και 1.320.453 ευρώ. Δηλαδή αύξηση και τους δύο μήνες του τρέχοντος έτους 57,7% και 92,4% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου που εκδόθηκε, “η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με αυτήν την τομεακή δημοσίευση παρουσιάζει τη χαρτογράφηση της εξέλιξης του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των Καταλυμάτων και των Υπηρεσιών Εστίασης.

Οι κλάδοι αυτοί τίθενται διαχρονικά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω της βαρύτητας που έχουν στη διαμόρφωση των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας συνολικά, αλλά και της εκτεταμένης διασποράς τους, με σημαντική παρουσία σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες και σημαντική συμβολή στις αντίστοιχες τοπικές οικονομίες της Ελλάδας συχνά συσχετιζόμενη με το τουριστικό προϊόν της χώρας. Παράλληλα, κατά την πρόσφατη συγκυρία η παρακολούθηση και διακριτή δημοσίευση της εξέλιξης των μεγεθών των κλάδων αυτών καθίσταται επιτακτική, δεδομένων των επιπτώσεων, άμεσων και έμμεσων, που αυτοί υπέστησαν λόγω της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19).

Τα στοιχεία που δημοσιεύονται μπορούν να αναδείξουν, σε αναλυτικό τοπικό επίπεδο, την τρέχουσα εξέλιξη των επιδόσεων, σε όρους κύκλου εργασιών, των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε βασικούς κλάδους του τομέα του τουρισμού και με αυτόν τον τρόπο να παράσχουν άμεσα χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας”.

του Αντώνη Πετρόγιαννη