Περιφέρεια Πελοποννήσου: Απάντηση σε δημοσίευμα

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Απάντηση σε δημοσίευμα

Σας υπενθυμίζω – παρότι είμαι βέβαιος πως θα το γνωρίζετε – τις ενέργειές μου ως δήμαρχος, για την επίλυση του μείζονος προβλήματος της εγκατάστασης των Ρομά στην περιοχή της Αγίας Τριάδος, που είχε δημιουργηθεί πριν από εμένα – κι αυτό το γνωρίζετε, νομίζω.

1. Ζήτησα επίμονα (2008) και εγγράφως τη μετεγκατάστασή τους στην Μπιρμπίτα, που δεν έγινε αποδεκτό από την τότε Νομαρχία (ιδιοκτήτης κατασκήνωσης Μπιρμπίτα).

2. Με το Ν.3852/10 (Καλλικράτης) η διαχείριση του θέματος των Ρομά ανατέθηκε στους Δήμους, για αυτό και ζήτησα δύο φορές εγγράφως (2013, 2014) από την αιρετή Περιφέρεια να μου εκχωρήσει την Μπιρμπίτα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η κατασκήνωση βανδαλίσθηκε, συλήθηκε, καταστράφηκε. Η επιδίωξη της παραχώρησης συνδεόταν, φυσικά, με τη μεταφορά των Ρομά της Αγίας Τριάδος.

3. Με ενέργειές μου αποξηλώθηκαν από το Δήμο δεκαέξι παραπήγματα Ρομά της Αγίας Τριάδος και έτσι κατασκευάσθηκε στο χώρο το βοηθητικό γήπεδο της Καλαμάτας. Αν δεν είχε γίνει αυτό, ο χώρος θα είχε επιστραφεί στους ιδιοκτήτες (απαλλοτρίωση 1968). Γι’ αυτή μου την ενέργεια ταλαιπωρήθηκα από τις κρατικές Αρχές και, μάλιστα, πλειστάκις. Είπα, όμως, στους ιδιοκτήτες των απαλλοτριωθέντων κτημάτων την αλήθεια και προάσπισα το δημοτικό συμφέρον. Έτσι, μιλάμε σήμερα για αθλητικές εγκαταστάσεις στο χώρο κ.τ.λ.

4. Ως περιφερειάρχης έχω εγγράφως ενημερώσει τους Δήμους Καλαμάτας και Μεσσήνης για την πρόθεσή μου να τους παραχωρήσω τα 120 στρέμματα (Μπιρμπίτα – Μακαρία) για να λειτουργήσουν κατασκηνώσεις Ρομά, όπως έχουν την αρμοδιότητα (ν.3852). Τους ειδοποίησα, επίσης, για την αυτονόητη συμβοήθεια και συμπαράσταση της Περιφέρειας (κάνω πράξη προφανώς, ό,τι αγωνιωδώς ζήτησα ως δήμαρχος χωρίς όμως ανταπόκριση). Ιδιαίτερα η περιοχή «Μπιρμπίτα» έχει όλες τις άδειες για να λειτουργήσει, ώστε να εκκενωθεί η περιοχή της Αγίας Τριάδος. Αναμένω, λοιπόν.

Αυτά έπραξα και προοπτικά προτίθεμαι να πράξω, με θάρρος και αδιαφορία για το όποιο κόστος, όπως έπραττα πάντοτε. Επαναλαμβάνω: εγώ ως δήμαρχος δε μοίρασα (αντάλλαξα) οικόπεδα με εγκατεστημένους Ρομά, αλλά βρήκα, διαμορφωμένη, την απαράδεκτη κατάσταση στην Αγία Τριάδα.

Επίσης, ποτέ δεν υποσχέθηκα στους ιδιοκτήτες της απαλλοτριωθείσας γης στην Αγία Τριάδα οικόπεδα στην Αρτέμιδος (επειδή τάχα πήραν μικρή αποζημίωση), αλλά προχώρησα στη διοικητική αποβολή και απόκτηση του χώρου από το Δήμο.

Ακόμα και αποδεδειγμένα έπραξα ό,τι ήταν δυνατόν για την αντιμετώπιση αυτής της ντροπής, έστω και μόνος απέναντι στους κάθε είδους πολιτικάντηδες.

Όλοι υποφέρουν (πολίτες & Ρομά) και υπάρχει ευθύνη γι αυτό, ιδιαίτερα της Πολιτείας διαχρονικά.

Ο περιφερειάρχης
Παναγιώτης Νίκας