Οι ζημιές λόγω ακαρπίας της ελιάς δεν αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ

Οι ζημιές λόγω ακαρπίας της ελιάς δεν αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ

Απαντώντας το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ερώτηση, που κατέθεσε ο βουλευτής Μεσσηνίας  Ι. Λαμπρόπουλος, με θέμα την αποζημίωση των ελαιοπαραγωγών του Νομού λόγω ζημιών σε καλλιέργειες ελιάς, αναφέρονται τα εξής:

“Οι ζημιές από ακαρπία δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής. Για το λόγο αυτό άλλωστε και ουδέποτε έχει αποζημιωθεί η ζημιά από ακαρπία από τον ΕΛΓΑ.

Υπενθυμίζεται ότι, ειδικά για τη στήριξη των ελαιοπαραγωγών της χώρας έναντι των συνεπειών της πανδημίας, ο τομέας της ελιάς έχει ήδη ενισχυθεί με:

• Την ΚΥΑ 512/126068/18.05.2021 για τη χορήγηση ενίσχυσης ήσσονος σημασίας σε επιτραπέζια ελιά-λοιπές με κωδικό συστήματος ΟΠΕΚΕΠΕ 2008190, συνολικού ύψους ενίσχυσης 9.412.270 ευρώ.

• Την ΚΥΑ 1338/312351/9.11.2020 για τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στην επιτραπέζια ελιά ποικιλίας Καλαμών, συνολικού ύψους προϋπολογισμού 13.163.000 ευρώ.

• Την ΥΑ 2850/23.10.2020 για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 21 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, στο πλαίσιο της οποίας έχουν καταβληθεί 126.331.277 ευρώ.

Επιπλέον αυτών, αποφασίστηκε και ανακοινώθηκε ήδη η ενίσχυση των υπολοίπων ποικιλιών επτραπέζιας ελιάς (συμπεριλαμβανομένης της κονσερβολιάς), που δεν έχουν ενισχυθεί ως τώρα, σε όλη τη χώρα, με το ποσό των 40 ευρώ/στρ. και συνολικό προϋπολογισμό 11.125.560 ευρώ”.Επίσης, αναφέρονται και τα εξής: “Όπως προκύπτει από τα στοιχεία το Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης στην δικαιοδοσία του οποίου είναι και η ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Μεσσηνίας από τις επισημάνσεις που διενεργήθηκαν τους περασμένους μήνες Άνοιξης και του καλοκαιριού 2021 δεν διαπιστώθηκαν ζημιές καλυπτόμενες στις ελαιοκαλλιέργειες, ωστόσο παρατηρήθηκε το φαινόμενο της ακαρπίας κυρίως στις επιτραπέζιες ποικιλίες εξαιτίας καιρικών συνθηκών και κυρίως παρατεταμένης ανομβρίας αίτια όμως μη καλυπτόμενα από τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α.

Όμως οι ζημιές από ακαρπία (μειωμένη ανθοφορία καρπόπτωση), μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων. Προκειμένου όμως να τύχουν ενίσχυσης οι παραγωγοί, για την αντιστάθμιση της απώλειας παραγωγής, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας θα πρέπει: α) η παραγωγή του έτους ζημιάς να έχει ζημιωθεί κατά είδος προϊόντος, (καλλιέργεια), σε επίπεδο Νομού σε ποσοστό 30% και πάνω, σε σχέση με τη μέση απόδοση των προηγούμενων τριών ετών, με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας, β) να τεκμηριώνεται επιστημονικά από επιτροπή, η οποία ορίζεται από το ΥΠΑΑΤ ότι η απώλεια της παραγωγής είναι αποτέλεσμα μιας δυσμενούς καιρικής συνθήκης, γ) τα επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία πρέπει να επιβεβαιώνουν το χαρακτηρισμό των καιρικών συνθηκών ως δυσμενών και δ) να εγκριθεί η δαπάνη αντιστάθμισης των ζημιών από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η οποία είναι βασική και απαραίτητη προϋπόθεση”.