Εργασίες σκυροδέτησης ξεκίνησαν στην οδό Σφακτηρίας

Εργασίες σκυροδέτησης  ξεκίνησαν στην οδό Σφακτηρίας

Σε εξέλιξη είναι εργασίες υλοποίησης του έργου «Ανάπλαση δικτύου οδών και πεζοδρόμων στο Ιστορικό Κέντρο (οδοί Κολοκοτρώνη, Σφακτηρίας, Καπετάν Κρόμπα, κ.λπ.) και αναβάθμιση υφισταμένου παιδότοπου».

Επί της οδού Σφακτηρίας έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση αγωγών ομβρίων, ενώ ξεκίνησε και η τμηματική σκυροδέτηση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για την πορεία των εργασιών, αναμένεται το έργο να έχει προχωρήσει σημαντικά -εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες- πριν από τα Χριστούγεννα.

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δράσεων Αστικής Αναζωογόνησης του Πράσινου Ταμείου, με προϋπολογισμό μελέτης 644.000 ευρώ.