ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Σαν σήμερα στην Καλαμάτα

ΠΑΡ’ όλο το κρύο, ο καιρός τας δύο τελευταίας ημέρας ήτο αληθινά υπέροχος. Αν εξακολουθήση επ’ ολίγον η...

Πριν 94 χρόνια

ΕΙΣ την Ανδρίτσαιναν προχθές κατά πληροφορίες της εκεί Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής, ο άεργος Ιω. Τσάτσαρης έκλεψεν εκ του εκεί...

Στη Μεσσηνία 94 χρόνια πριν…

ΤΟ Κοινοτικόν Συμβούλιον Καρτερολίου ενέκρινε την παρά του εργολάβου Π.Σ. Μιχαλάκου προσφερθείαν τιμήν εν επί τοις εκατόν έλαττον...

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

Ο ωραιόκοσμός μας είναι ικανοποιημένος, διότι το μέτρον της καταδιώξεως της κοντής φούστας δεν πρόκειται να επεκταθή και...

94 χρόνια πριν…

ΠΡΟΧΘΕΣ το εσπέρας περί ώραν 8.10΄η υπ’ αριθμ. 201 αμαξοστοιχία Αθηνών – Καλαμών κατερχομένη ενταύθα ολίγον πέραν του...

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

ΑΠΟ χθες ήρχισεν εις όλον το κράτος η καταδίωξις της κοντής φούστας. Εδώ όμως ουδέν μικροεπεισόδιον εσημειώθη. Οπωσδήποτε...

Πριν 94 χρόνια, σαν σήμερα, στη Μεσσηνία

ΟΙ κάτοικοι της Κοινότητος Οιχαλίας εκτός των γενομένων προς τον Νομάρχην δι’ επιτροπής παραστάσεων δια τον κίνδυνον εις...

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕΘΑ ότι την προσεχή Δευτέραν άρχονται τα εσπερινά μαθήματα των απόρων παίδων εν τη Λαϊκή Σχολή. Προς τούτο...

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

ΚΑΤΟΠΙΝ εγκυκλίου του Επόπτου Αγροφυλακής ήξραντο αποστελλόμενα εις τούτον παρά των διαφόρων διαμερισμάτων της περιφερείας τα μεταξύ των...

Πριν 94 χρόνια στη Μεσσηνία

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ο μικρός Κ. Περσόπουλος, διότι έκλεπτε κηπουρικά είδη, ήτοι πορτοκάλια και μανδαρίνια, εισαχθείς δε εις το επ’...