ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

ΜΕΓΑΛΗ συγκίνησις εις τους μοντέρνους κοσμικούς κύκλους επί τη πληροφορία ότι αι κατά τον δημόσιον χορόν εμφανίσεις θα...

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

ΠΕΡΙ το μεσονύκτιον της προπαρελθούσης νυκτός ο Παναγ. Καλογεράκος μεταβάς εις την εν τω ανατολικώ συνοικισμώ προσφύγων της...

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ εις τον Πειραιά υπό των οργάνων της Ασφαλείας ο δολοφόνος του εκ Καλαμών Δημοσθένους Οικονομοπούλου, Μιχ. Κακαβάς,...

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

ΧΘΕΣ το εσπέρας εις τα γραφεία των Γεν. Αποθηκών συνήλθεν η καθορισθείσα παρά του Αυτονόμου Οργανισμού επιτροπή και...

Στην Καλαμάτα το Φεβρουάριο του 1926…

Η προχθεσινή βροχή μας απήλλαξε του μαρτυρίου της σκόνης, δια να καταστήση όμως τους κεντρικωτέρους δρόμους αδιαβάτους λόγω...

Πριν 94 χρόνια…

ΠΡΟΧΘΕΣ το εσπέρας εις την συνοικίαν Ράχες ένεκα προηγουμένων αφορμών ο Κωνσταντίνος Βαλσαμάκης ετραυμάτισεν δια φαλτσέτας εις την...

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

ΤΗΝ προσεχή Τρίτην εις το θέατρον του Μπαρ δίδουν την τιμητικήν των και αποχαιρετιστήριον του θιάσου παράστασιν, οι...

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΣΑ εγένετο χθες η κηδεία του εκλιπόντος ιατρού Μιχ. Ασημακοπούλου την οποίαν παρηκολούθησεν η εκλεκτωτέρα μερίς της κοινωνίας...

Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα

ΧΘΕΣ όλοι οι φίλοι και θαυμασταί του χορού ήσαν ικανοποιημένοι με την πληροφορίαν ότι εντός ολίγων ημερών δίδεται...

Στη Μεσσηνία πριν 94 χρόνια

ΜΕΤΑ τον καταρτισμόν εις σώμα του εν Αιθαία τμήματος του Παμμεσσηνιακού Γεωπονικού Συνδέσμου ο τελευταίος ούτος σκέπτεται την...