"Έξωση" στα αυτοκίνητα από το κέντρο της Καλαμάτας

Πρώτη Δημοσίευση: 08/11/2018 18:40 - Τελευταία Ενημέρωση: 08/11/2018 18:40
Δύο σημαντικά θέματα, που άπτονται γενικότερων κυκλοφοριακών ζητημάτων στην Καλαμάτα, πρόκειται να συζητηθούν στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας. Ο λόγος για την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης του έργου «Ανάπλαση οδού Αναγνωσταρά», όπως και του έργου «Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση πλατείας 23ης Μαρτίου».
Σύμφωνα με τις μελέτες, στις δύο περιοχές όπου θα εκτελεστούν έργα θα γίνει μείωση των θέσεων στάθμευσης. Υπενθυμίζεται ότι σημαντικός αριθμός θέσεων στάθμευσης στο κέντρο της Καλαμάτας θα χαθεί και από την πεζοδρόμηση της Ιατροπούλου, από την οδό Σιδηροδρομικού Σταθμού έως την οδό Νέδοντος.
Ειδικότερα, για την παρέμβαση στην οδό Αναγνωσταρά η τεχνική έκθεση του έργου σημειώνει, μεταξύ άλλων: "Η οδός ξεκινά από την οδό Βαλαωρίτου και καταλήγει στην πλατεία 23ης Μαρτίου. Το τμήμα της από τη συμβολή με την οδό Καίσαρη και βορειότερα βρίσκεται εντός των ορίων του Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας. Πρόκειται για έναν από τους παλαιότερους εμπορικούς δρόμους της Καλαμάτας, ο οποίος οδηγούσε απευθείας στην πλατεία 23ης Μαρτίου και όπου ακόμα και σήμερα λειτουργεί πλήθος μικρών εμπορικών καταστημάτων, λιανικής κυρίως πώλησης.
Ο Δήμος Καλαμάτας, στην προσπάθεια που καταβάλλει για την αναβάθμιση περιοχών σημαντικού ιστορικού και εμπορικού ενδιαφέροντος στην πόλη, προβαίνει στην εκπόνηση μελέτης ανάπλασης ενός οικονομικά σημαντικού δρόμου της πόλης.
Σκοπός του παραπάνω έργου ανάπλασης είναι, αφενός, η απόδοση στον πολίτη όσο το δυνατόν μεγαλύτερων επιφανειών δημόσιου χώρου, που θα καθίσταται ελκυστικός στο χρήστη και φιλικός στο περιβάλλον και, αφετέρου, η ενίσχυση της ανάπτυξης αστικών περιοχών μέσω προστασίας του περιβάλλοντος (η συγκεκριμένη ανάπλαση θεωρείται ότι πληροί αυτό το βασικό κριτήριο), με τη δημιουργία γραμμικής και εναλλάξ σε διάταξη δενδροστοιχίας από ψηλά δέντρα στην οδό Αναγνωσταρά (να σημειωθεί ότι η περιοχή στερείται παντελώς πρασίνου). Επίσης, η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος με τη δημιουργία μιας αξιόλογης ανάπλασης, που στο σύνολο της, εκτός του ασφαλούς και άνετου περιπάτου εκ μέρους των πολιτών, θα δημιουργήσει και τέτοιες δράσεις, που στο τέλος θα αποβούν προς όφελος του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, βελτιώνοντας έτσι το μικροκλίμα της περιοχής παρέμβασης, με την ενσωμάτωση βιοκλιματικών χαρακτηριστικών, την αύξηση του πρασίνου και επίτευξη της μέγιστης δυνατής ποιότητας και εν τέλει ασφάλειας.
Επιπρόσθετα, θα σημειωθεί μια θεαματική αύξηση της λειτουργικότητας της περιοχής, με τη διαμόρφωση μιας ενιαίας αισθητικής αντιμετώπισης, σε ένα μεγάλο τμήμα του παραδοσιακού κέντρου της Καλαμάτας. Η συγκεκριμένη περιοχή και λόγω του γεγονότος ότι θα υπάρχει πλέον αισθητική ομοιογένεια, θα μπορεί να αποτελέσει μελλοντικά έναν “πυρήνα” πρόσφορο για επέκταση αναβαθμίσεων και σε γειτονικές περιοχές.
Με την πρόταση παρέμβασης που υποβάλλει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, η περιοχή επί και πέριξ της οδού Αναγνωσταρά, που είναι κατεξοχήν μια περιοχή νεοκλασικών και μοντέρνων κατοικιών, καθώς και μικρών καταστημάτων, θα αποκομίσει μελλοντικά σε μέγιστο βαθμό τα οφέλη που θα προκύψουν από αυτή την αναβάθμιση που επιχειρεί ο Δήμος.
Πιθανόν δε, να αποτελέσει και ένα σημαντικό ενθαρρυντικό παράγοντα - σε συνδυασμό βέβαια με τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης - ανοίγματος νέων καταστημάτων και επανακατοίκησης της περιοχής, προκειμένου να ξεφύγει από τη σημερινή εικόνα εγκατάλειψης, αναζωογονώντας έτσι και ιστορικά την περιοχή αυτή.
Εκτός των άλλων, η προταθείσα παρέμβαση θα αποτρέψει και την είσοδο των αυτοκινήτων στους ήδη “υπερφορτωμένους”, λόγω και του μικρού πλάτους, δρόμους της περιοχής. Σήμερα παρατηρείται το φαινόμενο, με το να υφίσταται συνεχής στάθμευση στη μια ή την άλλη πλευρά του δρόμου, στα μικρά σε πλάτος εναπομείναντα πεζοδρόμια οι πεζοί να περνούν πολλές φορές με δυσκολία.
Στόχος, επίσης, αυτής της ενέργειας είναι η αποδοχή εκ μέρους των πολιτών του μέτρου απόδοσης ολοένα και περισσότερων τμημάτων του υπάρχοντος οδικού δικτύου της πόλης για την κατασκευή ευρύχωρων πεζοδρομίων και ακολούθω, η αλλαγή συμπεριφοράς των οδηγών για την επιλογή εναλλακτικών διαδρομών και τη στάθμευση των αυτοκινήτων, τόσο στην περίμετρο του δικτύου πεζοδρόμων όσο και στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης, του ποταμού Νέδοντα, αφού η μετακίνηση πεζή γενικά είναι προτιμότερη από άποψη ασφάλειας, ποιότητας ζωής και εν τέλει ταχύτητας".
Πλέον, μετά και τις νέες παρεμβάσεις του Δήμου Καλαμάτας, σχεδόν όλες οι θέσεις στάθμευσης οι οποίες έχουν απομείνει στο κέντρο της Καλαμάτας είναι ελεγχόμενες. Αυτό σημαίνει ότι τους επόμενους μήνες η μόνη επιλογή για τους επισκέπτες της Καλαμάτας είναι να πληρώνουν για τη στάθμευση του αυτοκινήτου τους, είτε το Δήμο Καλαμάτας είτε τον ιδιώτη που έχει αναλάβει τη διαχείριση των χώρων στάθμευσης στο Νέδοντα.

Του Αντώνη ΠετρόγιαννηΠροσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις