Με 25.000 ευρώ μίσθωμα το χρόνο κατακυρώθηκε το ιχθυοτροφείο της Γιάλοβας

Πρώτη Δημοσίευση: 05/08/2019 06:32 - Τελευταία Ενημέρωση: 05/08/2019 06:32
Κατακυρώθηκε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της περιφέρειας Πελοποννήσου, το αποτέλεσμα της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δηµόσιου ιχθυοτροφείου της Γιάλοβας.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουλίου και συμμετείχαν τρεις ενδιαφερόμενες εταιρίες. Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στην εταιρεία «∆ιβάρι Γιάλοβας Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία», η οποία προσέφερε το υψηλότερο ετήσιο µίσθωµα και συγκεκριμένα το ποσό των 25.000 ευρώ, το οποίο κρίθηκε εξαιρετικά συµφέρον για το δηµόσιο, καθώς η τιµή εκκίνησης ανερχόταν στο ποσό των 5.862 ευρώ.
Η µίσθωση του δηµόσιου ιχθυοτροφείου θα έχει διάρκεια πέντε αλιευτικά έτη και θα λήξει την τελευταία ηµέρα του Φεβρουαρίου του 2024.Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις