Πριν 94 χρόνια στην Καλαμάτα


Πρώτη Δημοσίευση: 27/07/2019 20:16 - Τελευταία Ενημέρωση: 27/07/2019 20:16
ΧΘΕΣ περί την 9ην πρωινήν εις την συνοικίαν Αγίου Νικολάου η Σοφούλα σύζυγος Ηλ. Μητροπούλου ετραυμάτισε δια λίθου εις την κεφαλήν την Μαλαματένιαν χήραν Ευαγγ. Μελισόβα. Η δράστις συλληφθείσα παρά των αστυνομικών οργάνων απεστάλη εις τον Εισαγγελέα.
 
-ΕΙΣ τα ποίμνια της κοινότητος Ζάχας ανεφάνη νόσος άγνωστος εκ της οποίας αποδεκατίζονται καθ’ ημέραν, εκτεθειμένων ούτω εις κίνδυνον 5.000 ποιμνίων. Ο πρόεδρος της Κοινότητος αναγγέλλων χθες τούτο, παρακαλεί την Νομαρχίαν να διαταχθή νομοκτηνίατρος και μεταβή εκεί προς διάγνωσιν της νόσου και υπόδειξιν των μέσων της καταπολεμήσεως.
 
-ΚΑΘΕ αρρώστια που μεταδίδεται με το νερό, προλαμβάνεται με το φίλτρον «ΕΣΣΕΡ». Το φιλτραρισμένο νερό είναι το καλλίτερον καλλυντικόν του προσώπου διότι δεν περιέχει άλατα που βλάπτουν το δέρμα. Πωλείται εις το Φαρμακείον Ν. Μοσχούτη στην τιμή των 230 δραχμών.
 
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου