Πριν 94 χρόνια... "ΧΘΕΣ εσημειώθησαν εν τη πόλει τρία κρούσματα ιλαράς"


Πρώτη Δημοσίευση: 13/10/2018 20:04 - Τελευταία Ενημέρωση: 13/10/2018 20:04
ΤΗΝ επισκευήν του απολυμαντικού κλιβάνου του συνεργείου των απολυματών της ενταύθα Υγειονομικής Υπηρεσίας ανέλαβε κατά την ενεργηθείσαν την παρελθούσαν Κυριακήν δημοπρασίαν ο Κ. Κατελάνος αντί δραχ. 1.490.
 
-ΤΟ Υπουργείον Συγκοινωνίας ενέκρινε τον υποβληθέντα συγκριτικόν πίνακα υπερβάσεως της δαπάνης προς ανακαίνισιν του εξωτερικού Υδραγωγείου Λιγουδίστης κατά δρχ. 14.725.
 
-ΧΘΕΣ εσημειώθησαν εν τη πόλει τρία κρούσματα ιλαράς, τα δύο εν τη οδώ Ταϋγέτου επί των Μεταξά και Πόπης Βιτσόγλου και το έτερον επί της οδού Μαυρομιχάλη επί της τετραέτιδος Άννης Ανδρ. Σαρδελά. Η Αστυνομία έλαβεν αμέσως τα κατάλληλα μέτρα, απομονώσασα τους προσβληθέντας.
 
-ΧΘΕΣ εσημειώθη εν τη πόλει κρούσμα τυφοειδούς πυρετού προσβληθέντος δωδεκαετούς παιδός του Εμμ. Γιαννακέα κατοικούντος έναντι της Μονής Καλογραιών.
 
-ΚΑΤΑ χθεσινόν τηλεγράφημα της Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής Μεσσήνης, εις το χωρίον Μάδαινα εσημειώθη κρούσμα εγκεφαλονωτιαίας μηνιγίτιδος επί της Χρυσοθέμης συζύγου Παν. Βασιλοπούλου, η οποία απεμονώθη υπό της Αστυνομίας.
Προς καταπολέμησιν της νόσου ζητείται επειγόντως η αποστολή αντιμηνιγγιτικού ορρού.


Πηγή: Αρχείο "Θάρρους"
Φωτογραφία: 
Ετικέτες Στηλών: Προσθήκη νέου σχολίου