Δύο γιατροί του ΕΣΥ Μεσσηνίας συνταγογραφούσαν σε φαρμακείο της Κορινθίας!

Πρώτη Δημοσίευση: 07/03/2013 18:08 - Τελευταία Ενημέρωση: 08/03/2013 14:06

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

 

Δύο γιατροί του ΕΣΥ Μεσσηνίας συνταγογραφούσαν σε φαρμακείο της Κορινθίας!

 

Της Βίκυς Βετουλάκη

 

Δύο γιατρούς του ΕΣΥ από την περιφέρεια της Μεσσηνίας περιλαμβάνει πόρισμα ελέγχου Επιθεωρητών του ΟΓΑ για φαρμακείο σε περιοχή του Δήμου Κορινθίων, καθώς φαίνεται να εμπλέκονται σε μη σύννομες συνταγογραφήσεις.

Το υπουργείο Υγείας έχει ήδη αποστείλει το πόρισμα στη διοίκηση του Νοσοκομείου Καλαμάτας, ενώ οι επιθεωρητές προτείνουν να καταλογιστούν στον ένα γιατρό 33.598,94 ευρώ  και στο δεύτερο 15.627,50 ευρώ, ποσά που αντιστοιχούν σε συνταγές που εξέδωσαν κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων και την αξία τους κατέβαλε ο ΟΓΑ στο φαρμακείο της Κορίνθου.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικό το πόρισμα των επιθεωρητών, αναφέρεται σε περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι ουδέποτε επισκέφθηκαν τους δύο γιατρούς στη Μεσσηνία, ούτε και λάμβαναν τα φάρμακα που είχαν συνταγογραφηθεί. Το συνολικό ποσό που καταλογίζεται στο φαρμακείο ανέρχεται σε 142.120,72 ευρώ.

 

Περιπτώσεις

Ειδικότερα, στο πόρισμα των επιθεωρητών του ΟΓΑ αναφέρεται ότι η έρευνα διήρκεσε μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ συναντήθηκαν με ασφαλισμένους του ΟΓΑ που φέρονταν να έχουν πάρει αυτές τις συνταγές. Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι το εγχείρημα ήταν δύσκολο όσον αφορά στη διακρίβωση της πραγματικής αγωγής των ασφαλισμένων, ενώ παρατηρήθηκαν και περιπτώσεις απροθυμίας να συνεργαστούν, λόγω των φιλικών σχέσεων που δημιουργούνται στις τοπικές κοινωνίες.

Οι επιθεωρητές έχουν καταλογίσει στο πόρισμά τους μόνο τις περιπτώσεις που τους τέθηκαν με βεβαιότητα. Οι έλεγχοι έγιναν τα έτη 2008, 2009, 2010 και 2011.

Μερικές από αυτές που παρουσιάζονται και αφορούν στους γιατρούς της Μεσσηνίας είναι οι εξής:

-Για γυναίκα σε χωριό της Κορινθίας έχουν εκδοθεί συνταγές από γιατρό γενικής ιατρικής του ΕΣΥ στη Μεσσηνία. Ο γιος της ασφαλισμένης, αλλά και η ίδια, δήλωσαν εγγράφως ότι, εκτός από τους αγροτικούς γιατρούς της περιοχής, δεν έχει πάει σε άλλον γιατρό. Φαίνεται, λοιπόν, πως ο γιατρός εξέδωσε συνταγές για ασφαλισμένη που δεν εξέτασε και ποτέ δεν παράλαβε αυτά τα φάρμακα. Σε αυτή την ασφαλισμένη έχουν εντοπισθεί 17 συνταγογραφήσεις διαφόρων ιατρών, με συνολικό κόστος φαρμάκων 17.173,75 ευρώ.

-Ασφαλισμένος του ΟΓΑ από το Κουτσοπόδι Αργολίδας φαίνεται ότι το Σεπτέμβριο του 2009 πήγε σε γιατρο του ΕΣΥ στην περιφέρεια και του συνταγογράφησε συγκεκριμένο σκεύασμα, ενώ δέκα ημέρες μετά αγροτική ιατρός στο Ξυλόκαστρο γνωμάτευσε για την ανάγκη χορήγησής του! Στη συνέχεια εκτέλεσε τη συνταγή στο ελεγχόμενο από τους επιθεωρητές φαρμακείο του Δήμου Κορίνθου.

-Οι επιθεωρητές σε άλλη περίπτωση συνάντησαν ασφαλισμένη σε χωριό της Κορινθίας η οποία με υπεύθυνη δήλωση τους γνωστοποίησε ποια φάρμακα αποτελούν την αγωγή της και ότι εξετάζεται από γιατρούς της περιοχής. Οι συνταγές της, όμως, που υποβλήθηκαν στον ΟΓΑ έχουν εκδοθεί από διάφορους γιατρούς, όπως και γιατρό του ΕΣΥ που υπηρετεί στην άλλη άκρη της Μεσσηνίας. Την επόμενη, όμως, ημέρα ο γιος της ασφαλισμένης υπέβαλε υπεύθυνη δήλωση ότι η μητέρα του από την Κορινθία είχε εξετασθεί από αυτούς τους γιατρούς!

-Σε άλλη ασφαλισμένη, για το 2008, έχουν εκδοθεί 3 συνταγές ανά μήνα, ενώ ανειδίκευτοι γιατροί συνταγογραφούν φάρμακα που δεν έχουν δικαίωμα, καθώς και γιατροί φαίνεται να έχουν συνταγογραφήσει φάρμακα σε ασφαλισμένους, αλλά δεν το έχουν κάνει ποτέ.

 

Πόρισμα για γιατρούς

Σε ό,τι αφορά τους δύο γιατρούς το πόρισμα αναφέρει μεταξύ άλλων:

-Για τον μεν πρώτο, γιατρό γενική ιατρικής, ότι από τον Αύγουστο του 2008 έως το Σεπτέμβριο του 2009, από το συγκεκριμένο φαρμακείο της Κορινθίας, έχουν υποβληθεί στον ΟΓΑ πάνω από 140 συνταγές. Φαίνεται, οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, που προέρχονται στο σύνολό τους από την Κορινθία, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να πηγαίνουν σε Κέντρο Υγείας της Μεσσηνίας, να εξετάζονται από το συγκεκριμένο γιατρό και να επιστρέφουν στο συγκεκριμένο φαρμακείο του χωριού στο Δήμο Κορινθίων, για να εκτελέσουν τις συνταγές. Στο πόρισμα σημειώνεται ότι ο ίδιος ο γιατρός με υπεύθυνη δήλωσή του τους γνωστοποίησε ότι οι συνταγές εκδίδονται στην Κορινθία. Οι επιθεωρητές υπογραμμίζουν, όμως, ότι απαγορεύεται εξέταση αρρώστων εκτός ορίων της περιοχής στην οποία είναι εγκατεστημένος ο γιατρός. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό πως ενώ αρχικά, όταν ρωτήθηκε από τους επιθεωρητές, ο γιατρός αρνήθηκε ότι είναι δικές του οι συνταγές, μετά άλλαξε τη δήλωσή του. Οι επιθεωρητές, πάντως, καταλήγουν για το συγκεκριμένο ότι οι ενέργειές του πρέπει να κριθούν από τη δικαιοσύνη, καθώς κάνει χρήση της ιδιότητάς του και των μέσων που τον εφοδίασε η Πολιτεία κατά μη σύννομο τρόπο.

-Για το δεύτερο, αναφέρουν ότι το ίδιο χρονικό διάστημα, από τον Αύγουστο του 2008 έως το Σεπτέμβριο του 2009, από το συγκεκριμένο φαρμακείο της Κορινθίας, έχουν υποβληθεί στον ΟΓΑ και έχουν εκτελεσθεί 249 συνταγές του. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις σφραγίδες που έχει χρησιμοποιήσει στις συνταγές. Εκτός από δημόσια ιατρεία της Μεσσηνίας φαίνονται και δημόσια ιατρεία της Κορινθίας, με τα οποία δεν είχε καμία σχέση. Επίσης, έχει συνταγογραφήσει ιδιοσκευάσματα για τα οποία δεν έχει νόμιμη δυνατότητα συνταγογράφησης και, μάλιστα, σε ποσότητες που συνιστούν υπερδοσολογία.

 

Και σε πεθαμένους

Επίσης, στο πόρισμα αναφέρονται γιατροί της Κορινθίας που συνταγογραφούσαν βάζοντας σφραγίδες που έφεραν την ονομασία του Νοσοκομείου Καλαμάτας και άλλων δημόσιων ιατρείων της Μεσσηνίας. Σημειώνεται και περιστατικό  ασφαλισμένης που την ίδια ημέρα εξετάσθηκε από γιατρό στην Κορινθία, αλλά και από γιατρό της Μεσσηνίας και της συνταγογράφησαν αμφότεροι αντιυπερτασικό φάρμακο.

Καταγράφεται ακόμη περίπτωση καρδιολόγου στην Κορινθία που συνταγογραφούσε φάρμακα για γυναικολογικές παθήσεις, δερματολογικές παθήσεις, ουρολόγου κ.λπ.!

Άλλες διαπιστώσεις του πορίσματος είναι:

-Σε μια ασφαλισμένη σε χρονικό διάστημα ενός έτους εκδόθηκαν συνταγές από 14 διαφορετικούς γιατρούς.

-Υποβλήθηκαν συνταγές από γιατρούς που οι ασφαλισμένοι δηλώνουν ότι δεν τους έχουν εξετάσει.

-Μια άλλη μερίδα των ασφαλισμένων του ΟΓΑ λαμβάνει… βαριά αντιψυχωσική αγωγή, την οποία συνταγογραφούσαν γιατροί πολλών ειδικοτήτων, ακόμα και ανειδίκευτοι υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου.

-Έχουν εκδοθεί συνταγές για ασφαλισμένη λίγες ημέρες μετά το.. θάνατό της.

Σε ό,τι αφορά το ελεγχόμενο φαρμακείο της Κορινθίας, οι επιθεωρητές καταλήγουν ότι παρακρατούσε συνταγολόγια ασφαλισμένων, υπέβαλε στον ΟΓΑ συνταγές που δεν είχαν συνταγογραφηθεί με σύννομο τρόπο από τους γιατρούς ή υπήρχε πλαστογραφημένη υπογραφή γιατρού, υπέβαλε εικονικά τιμολόγια κ.ά. Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις