Η ύπαρξη παράνομων ατόμων στο χώρο του νοσοκομείου μόνο ζημιά μπορεί να επιφέρει

Πρώτη Δημοσίευση: 12/04/2013 19:01 - Τελευταία Ενημέρωση: 12/04/2013 19:01
Θα θέλαμε να γνωστοποιήσουμε στον κόσμο ότι, ύστερα από τα τελευταία γεγονότα που σημειώθηκαν στο χώρο του νοσοκομείου και, κατά επέκταση, αυτά που ακούστηκαν και ειπώθηκαν από διάφορους αναρμόδιους για το επάγγελμα των αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων, έχουμε να δηλώσουμε τα εξής:
1) Η αμοιβή καθώς και το ωράριο των αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων καθορίζεται από τα αρμόδια υπουργεία και καμία ανάμειξη δεν έχει σε αυτό ο Σύλλογος των Αποκλειστικών Νοσοκόμων (δουλεύουμε με τιμές του 2010).
2) Οι αποκλειστικές/αποκλειστικοί νοσοκόμοι που υπάγονται στο χώρο του νοσοκομείου έχουν πτυχίο Νοσηλευτικής, που σημαίνει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, μπλοκ αποδείξεων ή υγειονομικού ελέγχου, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο.
3) Απαγορεύεται με υπουργική απόφαση οποιαδήποτε αλλοδαπή ή ημεδαπή (παράνομη) να εργάζεται στο χώρο του νοσοκομείου ως αποκλειστική νοσοκόμα χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι η ύπαρξη αυτών των ατόμων (παράνομων ατόμων) στο χώρο του νοσοκομείου μόνο ζημιά μπορεί να επιφέρει, γιατί δεν έχουν οποιοδήποτε υγειονομικό έλεγχο, με αποτέλεσμα να γίνονται επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία ή, κατά επέκταση, για το Νοσηλευτικό Ίδρυμα. Λόγω της άγνοιας της νοσηλευτικής φροντίδας προκαλούν προβλήματα στην υγεία των ασθενών, καθώς δε γνωρίζουν τους απαραίτητους νοσηλευτικούς χειρισμούς.
Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε τόσο η διοίκηση όσο και η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσοκομείου στέκεται στο πλευρό μας και τους ευχαριστούμε.
Με εκτίμηση,
Ο Σύλλογος Αποκλειστικών
Αδελφών Νοσοκόμων «Η Αλληλεγγύη»Σχόλια

Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις