Κοινωφελής Εργασία για 102 άτομα στα Δασαρχεία Καλαμάτας και Κυπαρισσίας

Πρώτη Δημοσίευση: 11/06/2018 08:57 - Τελευταία Ενημέρωση: 11/06/2018 08:58
Εκατόν δύο άτομα στα Δασαρχεία Καλαμάτας και Κυπαρισσίας θα προσληφθούν με 8μηνες συμβάσεις από το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για την αντιπυρική προστασία των δασών, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Συνολικά στα Δασαρχεία όλης της χώρας θα προσληφθούν 5.066 άτομα. Οι εργαζόμενοι που θα προσληφθούν θα μπορούν να αξιοποιηθούν κατά την διάρκεια, αλλά εξίσου αποτελεσματικά και μετά τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, καθώς τα περισσότερα αντιπυρικά μέτρα λαμβάνονται εκτός της περιόδου αυτής. Για παράδειγμα, οι καθαρισμοί πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, αλλά και μετά την λήξη της, για την απομάκρυνση και διάσπαση της δασικής βλάστησης και ελαχιστοποίηση του κινδύνου έναρξης πυρκαγιάς. Επίσης, θα αξιοποιηθούν στη συνέχιση έργων συντηρήσεων και καθαρισμών, καθώς και σε εργασίες αποκατάστασης μετά από πυρκαγιά για τη συγκράτηση των εδαφών, όπως στην κατασκευή κλαδοπλεγμάτων και κορμοδεμάτων κ.λπ.
 
Θέσεις
Η χρηματοδότηση του προγράμματος για τις αμοιβές των ατόμων που θα προσληφθούν, θα καλυφθεί από τον ΟΑΕΔ. Το κόστος των μέσων ατομικής προστασίας των εργατών/τριών (ΜΑΠ), των εργαλείων και του απαιτούμενου εξοπλισμού αυτών για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και τα καύσιμα, τα λιπαντικά και τις δαπάνες προμήθειας ανταλλακτικών, επισκευής-συντήρησης των οχημάτων μεταφοράς προσωπικού και του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί κ.λπ. θα καλυφθούν από πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου.
Το χρονικό διάστημα απασχόλησης ανέρχεται σε 8 μήνες, με δυνατότητα παράτασης, μόνον σε ειδικές περιπτώσεις.
Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν έχουν ως εξής:

Δασαρχείο Καλαμάτας:
 • 2 θέσεις ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων)
 • 2 θέσεις ΤΕ Δασοπόνων
 • 4 θέσεις ΔΕ Ειδικών Δασικής Προστασίας
 • 2 θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Προωθητής)
 • 1 θέσεις ΔΕ Φυλάκων
 • 5 θέσεις ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
 • 50 θέσεις ΥΕ Εργατών/τριών

Δασαρχείο Κυπαρισσίας:
 • 1 θέση ΠΕ Γεωτεχνικού (Δασολόγου)
 • 1 θέση ΤΕ Δασοπόνου
 • 2 θέσεις ΔΕ Ειδικών Δασικής Προστασίας
 • 2 θέσεις ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
 • 30 θέσεις ΥΕ Εργατών/τριών
 
Ειδικότητες
Οι αρμοδιότητες της κάθε ειδικότητας έχουν ως εξής:
 • Δασολόγοι και Δασοπόνοι: λήψη στοιχείων υπαίθρου για τη σύνταξη μελετών αντιπυρικής προστασίας (πυροφυλακίων, δεξαμενών, καθαρισμών βιομάζας, διάνοιξης ή συντήρησης δασικών οδών, διάνοιξης ή συντήρησης αντιπυρικών λωρίδων κλπ.), σύνταξη μελετών δασικών έργων (επικουρικά), επίβλεψη έργων αντιπυρικής προστασίας.
 • Ειδικοί δασικής προστασίας: επιστασία συνεργείων καθαρισμού και υλοποίησης μελετών αντιπυρικής προστασίας.
 • Εργάτες/τριες: συμμετοχή στα συνεργεία καθαρισμών βιομάζας εντός των δασών και των δασικών εκτάσεων και της πλευρικής βλάστησης των δασικών οδών. Επίσης, συμμετοχή στα συνεργεία υλοποίησης των εργασιών, που περιγράφονται στις ειδικότητες των Δασοπόνων και Δασολόγων. Από το σύνολο των προσλαμβανομένων ανά υπηρεσία εργατών/τριών, ποσοστό έως 12% θα χειρίζονται αλυσοπρίονα, σε ποσοστό έως 40% θα χειρίζονται χειροπρίονα, τσεκούρια, σφήνες, τσάπες, τσουγκράνες για καθαρισμούς, αποκλαδώσεις και γενικότερα για μικρής κλίμακας εργασίες και οι λοιποί, θα απασχολούνται με τη συλλογή και την απομάκρυνση των υπολειμμάτων κλπ.
 • Χειριστές μηχανημάτων έργων: Θα απασχοληθούν στον χειρισμό υφισταμένων στις υπηρεσίες μηχανημάτων έργων (προωθητών, διαμορφωτών-ισοπεδωτών γαιών, φορτωτών, σύνθετων μηχανημάτων έργων -jcb- γεωργικών ελκυστήρων) για τη διάνοιξη και συντήρηση του δασικού δικτύου της περιοχής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας, διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών κατά τη διάρκεια εκδήλωσης πυρκαγιάς, μετά από εντολή του προϊσταμένου της Υπηρεσίας μετά της επίβλεψης δασολόγου-δασοπόνου και κατόπιν συνεννόησης με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, χρήση των μηχανημάτων κατά τα έργα και τις εργασίες αντιπυρικής προστασίας της περιοχής.
 • Διοικητικοί-λογιστικοί: Κάλυψη του διοικητικού φόρτου που συνεπάγεται η απασχόληση του συνόλου του προσλαμβανόμενου προσωπικού, καθώς κι υποβοήθηση στην διεκπεραίωση του διοικητικού έργου της Υπηρεσίας, τήρηση αρχείου, εξυπηρέτηση του τηλεφωνικού κέντρου κ.λπ.
 • Φύλακες: φύλαξη εγκαταστάσεων, εργοταξίων και εξοπλισμού.

Της Βίκυς Βετουλάκη Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις