Κυπαρισσιακός: Στις 5 Ιουνίου η αίτηση ακύρωσης του Π.Δ. στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Πρώτη Δημοσίευση: 17/04/2019 19:01 - Τελευταία Ενημέρωση: 17/04/2019 19:01
Στις 5 Ιουνίου αναμένεται πως θα συζητηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εξ αναβολής (στις 3 Απριλίου) και με αριθ. 3297/03-12-2018 αίτηση ακύρωσης κατά του Προεδρικού Διατάγματος για το χαρακτηρισμό του Κυπαρισσιακού κόλπου (ΦΕΚ 391/τ.Δ΄/03.10.2018) και κατά του συνοδευτικού χάρτη αυτού που διορθώθηκε με το ΦΕΚ 414/τ. Δ΄/12.10.2018. Μάλιστα, στη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν ο ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου προς το δικηγόρο που θα εκπροσωπήσει νομικά το Δήμο Τριφυλίας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατά την ως άνω συζήτηση. Ελήφθη δε ομόφωνη απόφαση για τον ορισμό συμβολαιογράφου και την αμοιβή σύνταξης συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου προς το δικηγόρο που θα εκπροσωπήσει νομικά το Δήμο.
Σημειώνεται ότι, με την υπ’ αριθ. 242/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, είχε ορισθεί, αμισθί, ο δικηγόρος Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος όπως ασκήσει αίτηση ακύρωσης – προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, προς ακύρωση του από 17-09-2018 Προεδρικού Διατάγματος με θέμα «Χαρακτηρισμός του Κυπαρισσιακού κόλπου και της ευρύτερης περιοχής του ως “Περιοχή Προστασίας της Φύσης”, καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης» (ΦΕΚ 391/τ. Δ΄/03.10.2018), όπως και του συνοδευτικού χάρτη αυτού που διορθώθηκε με το ΦΕΚ 414/τ. Δ΄/12.10.2018.
Σε έκτακτη συνεδρίαση στις 2 Απριλίου, μία μέρα πριν από την προγραμματισθείσα συζήτηση στο ΣτΕ, η Ο.Ε. όρισε δικηγόρο τον κ. Αναγνωστόπουλο παρέχοντας του «ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα για να παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της 3ης/4/2019 (σ.σ. η οποία ανεβλήθη), αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο μετ’ αναβολή αυτής, προς υποστήριξη της αριθ. 3297/03-12-2018 κρινόμενης αίτησης ακύρωσης και προς εκπροσώπηση και υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου Τριφυλίας να καταθέσει υπομνήματα και να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ενέργεια για την περαίωση των παραπάνω εντολών».

Του Ηλία ΓιαννόπουλουΠροσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις