Ο Σύλλογος Κωνσταντιναίων ζητά έκτακτο Δ.Σ. Οιχαλίας για το εργοστάσιο σκουπιδιών στην Καλλιρρόη

Πρώτη Δημοσίευση: 09/10/2019 20:50 - Τελευταία Ενημέρωση: 09/10/2019 20:50
Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Οιχαλίας, έστειλε η Συντονιστική Επιτροπή Συλλόγων Χωριών Δήμου Οιχαλίας στην οποία αναφέροντας τα εξής:
Κύριε Πρόεδρε
Κυρία Δήμαρχε κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι, στη συνέχεια του με ημερομηνία 23 Σεπτεμβρίου 2019 αιτήματος μας το οποίο:
1.Κατατέθηκε εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 9556/23-9-2019 
2.Έγινε ηλεκτρονική υπενθύμιση του στις 24 Σεπτεμβρίου και παράκληση για να αποσταλεί στους αναφερομένους στο έγγραφο αποδέκτες και με δεδομένο ότι:
Αποσιωπήθηκε η αποστολή του επειδή :
Α. Κανένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έχει λάβει καμία σχετική ενημέρωση για το παραπάνω υποσταλέν έγγραφό μας
Β. Δεν έγινε καμία αναφορά από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κατά την συνεδρίαση της 27 Σεπτεμβρίου 2019 για την ύπαρξη του αιτήματος  μας.
                                                            
Επανερχόμαστε
Εκ νέου με το παρόν μας έγγραφο και στη συνέχεια του 9556/23-9-2019 εγγράφου μας και μετά τα λεχθέντα κατά τη συνεδρίαση της 27ης Σεπτεμβρίου θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε επιπρόσθετα και  τα ακόλουθα:
1.Στις 23 Οκτωβρίου έρχονται προς συζήτηση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας πέντε  προσφυγές που έχουν ασκηθεί κατά της μελέτης των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Πελοποννήσου και όπου ένας εκ των προσφευγόντων είναι και ο Δήμος Οιχαλίας.
2.Θεωρούμε σκόπιμο και επιβεβλημένο για τη σωστή και πλήρη ενημέρωση όλων μας πάνω στο θέμα των ενεργειών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα από πλευράς Δημοτικής Αρχής για την στήριξη του αγώνα μας κατά της κατασκευής σκουπιδοεργοστασίου στην περιοχή μας και συγκεκριμένα στη θέση ΟΝΙ της Καλλιρρόης να υπάρξει σχετική ενημέρωση από τους νομικούς συνεργάτες του Δήμου σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει σύντομα με δεδομένη την εντός του τρέχοντος μηνός συζήτηση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας των προσφυγών κατά των Περιβαλλοντικών όρων του έργου της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Πελοποννήσου..
3.Καταθέτουμε για άλλη μία φορά την με ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου 2019 συνοπτική έκθεση του κ. Αλέξανδρου Τζίτζιρα –έγκριτου μηχανικού γεωλόγου-η οποία εμπεριέχει σημαντικές παρατηρήσεις πάνω στην μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή σκουπιδοεργοστασίου με ΧΥΤΥ στη θέση ΟΝΙ της Καλλιρρόης και επιπρόσθετα προβαίνει σε σημαντικές επισημάνσεις που οδηγούν στην ακαταλληλότητα της συγκεκριμένης περιοχής. Πρόταση μας είναι να παραστεί ο παραπάνω επιστήμονας στην προτεινόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου και να ενημερώσει με τα στοιχεία που διαθέτει το Δημοτικό συμβούλιο και γενικότερα τους πολίτες της περιοχής μας σχετικά με τα προβλήματα της προτεινόμενης για την κατασκευή του έργου περιοχής τα οποία οδηγούν στην ακαταλληλότητα της.
4.Στα πλαίσια της υποστηρικτικής τακτικής του Δήμου Οιχαλίας θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν εκτός των ήδη γενομένων νομικών ενεργειών και κάποιες άλλες πρόσθετες που για την υλοποίηση τους θεωρούμε επιβεβλημένο την ανανέωση της συνεργασίας των <<απλήρωτων>>- μέχρι σήμερα- νομικών συμβούλων του Δήμου και την επιπλέον πρόσληψη του έγκριτου επιστήμονα Δρα Αλεξάνδρου Τζίτζιρα δείγμα της επιστημονικής του εργασίας έχετε ήδη στη διάθεσή σας. 
 
Κύριε Πρόεδρε
Κυρία Δήμαρχε κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι
Το τεράστιο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων που εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τον Δήμο μας και έχει εξελιχθεί ως το Νο 1 πρόβλημα της περιοχής μας πρέπει επιτέλους να δρομολογηθεί σε μία κατεύθυνση μιας σοβαρής προσπάθειας επίλυσης του.
Εμείς προτείνουμε και ζητάμε με το παρόν μας έγγραφο όπως το συντομότερο δυνατόν και συγκεκριμένα εντός του πρώτου δεκαημέρου του Οκτωβρίου να ορισθεί μία ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου όπου:
1.Θα δοθεί η δυνατότητα μίας σοβαρής και πλήρους ενημέρωσης από πλευράς Δημοτικής αρχής σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε ως προς την σημερινή διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου μας και αν υπάρχει κάποιος σοβαρός σχεδιασμός από πλευράς Δήμου σε μια προσπάθεια επίλυσης του χρόνιου αυτού προβλήματος. Επιπρόσθετα θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει μία σοβαρή συζήτηση όπου θα ακουστούν οι όποιες θέσεις μπορεί να υπάρξουν στην κατεύθυνση της ορθής επίλυσης του προβλήματος και φυσικά μπορούν να παρθούν και σχετικές υλοποιήσιμες αποφάσεις.
2. Ως Συντονιστικό όργανο των Πολιτιστικών Συλλόγων της περιοχής μας ζητάμε για άλλη μια φορά  να μας δοθεί η δυνατότητα παρέμβασης και κατάθεσης στοιχείων σχετικά με το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων της περιοχής μας και κατ επέκταση της Περιφέρειας Πελοποννήσου λόγω της μακροχρόνιας ενασχόλησης μας με το εν λόγο ζήτημα. Στην περίπτωση αυτή θα κατατεθεί σχετική εισήγηση από πλευράς του Συντονιστικού μας Οργάνου η οποία θα υποστηριχθεί και από τον τεχνικό μας σύμβουλο.
3.Τέλος εμμένουμε στην πρόταση μας και σας ζητάμε για άλλη μια φορά να κληθούν οι νομικοί σύμβουλοι του Δήμου να μας ενημερώσουν σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε από νομικής πλευράς προσφυγών κ.λ.π. ενεργειών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα  και αν πρέπει να γίνουν κάποιες επιπλέον νομικές ενέργειες στην προσπάθεια αποτροπής εγκατάστασης σκουπιδοεγοστασίου στην περιοχή μας και επιπρόσθετα σας ζητάμε να κληθεί για να μας  ενημερώσει  και να εκφράσει τις επιστημονικές του θέσεις και προτάσεις  ο κ. Αλέξανδρος Τζίτζιρας την παρουσία του οποίου θεωρούμε πολύ σημαντική και χρήσιμη.
 
                                                   
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΙΤΩΝ
3.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΑΙΩΝ
4.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΑΙΩΝ
 
ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ
1.Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΟΥΤΟ)
2. ΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ ΤΡΙΏΝ ΟΜΟΡΩΝ ΧΩΡΙΩΝ (ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩΝ & ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ)
3.Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ & ΟΜΟΡΩΝ ΧΩΡΙΩΝ (ΕΞΙ ΜΕΛΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ)
4. Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ (ΔΥΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ)
5. Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ)
6. Η ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ <<Ο ΕΛΑΙΩΝΑΣ>> εκπροσωπούμενη από τους ιδιοκτήτες:
Α.Ρέα Ανν Μέλμπεργκ Jan Henrik Swahn Björn
Β. Eva Svensson
Γ.Μαρία Παπαφίγκου και Johan Annerhed
Δ.Άννα Παπαφίγκου και Γιώργο Κουτσάφτη
Ε. Άris Andrius
 
και : 7. ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ(73) ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΠροσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις