Παραχώρηση παλιών σχολείων σε συλλόγους του Δήμου Πύλου - Νέστορος

Πρώτη Δημοσίευση: 17/03/2015 18:32 - Τελευταία Ενημέρωση: 17/03/2015 18:32
Σε πολιτιστικούς συλλόγους και συλλόγους κατοίκων αποφάσισε να παραχωρήσει ο Δήμος Πύλου – Νέστορος κτήρια πρώην Δημοτικών Σχολείων που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους.
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, το κτήριο του Δημοτικού Σχολείου Φοινίκης παραχωρείται στον Πολιτιστικό Σύλλογο Φοινίκης «Οι Λάμπες» για να το χρησιμοποιήσει για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και να το αξιοποιήσει όπως αρμόζει σε
έναν τέτοιο χώρο, με την υποχρέωση να δίνεται στην Τοπική Κοινότητα να το χρησιμοποιεί όταν το χρειάζεται.
Το κτήριο του Δημοτικού Σχολείου Ακριτοχωρίου παραχωρείται στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ακριτοχωριτών,  και θα χρησιμοποιείται ως έδρα του Συλλόγου. Ο συγκεκριμένος Σύλλογος θα συστεγάζεται με τον Πολιτιστικό Σύλλογο των απανταχού Ακριτοχωριτών «Το Γρίζι», που επίσης του έχει παραχωρηθεί το σχολείο με προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Υποχρέωση και των δύο Συλλόγων είναι να αξιοποιούν το κτήριο όπως αρμόζει σε έναν τέτοιο χώρο και να το δίνουν προς χρήση στην Τοπική Κοινότητα όταν χρειάζεται.
Τέλος, το κτήριο του Δημοτικού Σχολείου Ρωμανού παραχωρείται στο Σύλλογο Απανταχού Πετροχωριτών «Το Πετροχώρι» και θα χρησιμοποιείται ως έδρα του. Και σε αυτή την περίπτωση ο Σύλλογος υποχρεώνεται να αξιοποιήσει το κτήριο όπως αρμόζει στο χώρο, αλλά θα παραχωρείται και στην Τοπική Κοινότητα όποτε υπάρχει ανάγκη.
Οι Σύλλογοι, σύμφωνα με την απόφαση, θα αναλάβουν και τις δαπάνες συντήρησης, επισκευής οποιασδήποτε φθοράς, καθαριότητας, όπως και τα λειτουργικά έξοδα των συγκεκριμένων κτηρίων. Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις