Προσλήψεις τακτικού προσωπικού ζητούν οι Δήμοι Οιχαλίας και Πύλου-Νέστορος

Πρώτη Δημοσίευση: 31/01/2017 19:22 - Τελευταία Ενημέρωση: 31/01/2017 19:22
Τα αιτήματά τους για πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα έστειλαν στο υπουργείο Εσωτερικών, με αποφάσεις των Δημοτικών τους Συμβουλίων, οι Δήμοι Οιχαλίας και Πύλου-Νέστορος.
Πρόκειται για προσλήψεις που αφορούν υπηρεσίες για τις οποίες ο ΟΤΑ εισπράττει ανταποδοτικά τέλη από τους ωφελούμενους κατοίκους και αφορούν ιδίως στον τομέα της καθαριότητας, του ηλεκτροφωτισμού, της ύδρευσης/άρδευσης, της αποχέτευσης και των δημοτικών κοιμητηρίων.
Συνολικά, ο Δήμος Οιχαλίας κατέθεσε αίτημα για πρόσληψη δύο ατόμων και ο Δήμος Πύλου- Νέστορος για πρόσληψη 13 ατόμων.
 
Δήμος Οιχαλίας
Με τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα που έκανε ο Δήμος Οιχαλίας ζητά από το υπουργείο Εσωτερικών να καλυφθούν δύο θέσεις. Και οι δύο είναι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πρόκειται για μία θέση υδραυλικού και μία θέση ηλεκτρολόγου.
Τα προσόντα για την κάλυψη των θέσεων είναι όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ 39/5-3-2001 τ.Α΄ «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως ισχύει με τις μετέπειτα τροποποιήσεις του.
Για τις δύο τακτικές θέσεις του Δήμου που ζητείται να πληρωθούν υπάρχουν αντίστοιχες κενές οργανικές.
 
Δήμος Πύλου Νέστορος
Σε ό,τι αφορά τώρα το Δήμο Πύλου Νέστορος, το αίτημα που εστάλη στο υπουργείο Εσωτερικών αφορά κάλυψη 8 ατόμων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 5 ατόμων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
Αναλυτικά οι θέσεις που ζητά να καλυφθούν είναι:
-ΔΕ Οδηγών 2 άτομα
-ΔΕ Ηλεκτρολόγων 1 άτομο
-ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 1 άτομο
-ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας 2 άτομα
-ΔΕ Διοικητικού 2 άτομα
-ΥΕ Κλητήρων 1  άτομο
-ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 2 άτομα
-ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίου 1 άτομο
-ΥΕ Εργατών Κήπων 1 άτομο.

Της Βίκυς Βετουλάκη Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις