Τρέχει η «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»

Πρώτη Δημοσίευση: 15/07/2019 08:54 - Τελευταία Ενημέρωση: 15/07/2019 08:54
Στόχος του καθεστώτος / υποπρογράμματος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων (από επιδότηση / δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού σε ευρώ μέχρι φορολογικές απαλλαγές και επιδότηση δημιουργούμενης απασχόλησης), με βασικό στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους κάτωθι επιλέξιμους κλάδους.
•Πρωτογενή Τομέα (ΚΥΑ 108621/17.10.2016 & 129229/24.11.2017)
•Μεταποίηση
•Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
•Τουρισμός (μόνο Ξενοδοχεία και Ειδικές Μορφές Τουρισμού, όχι δευτερεύοντα τουριστικά καταλύματα)
•Logistics
•Τομέας Ενέργειας (με σημαντικές εξαιρέσεις)Προσθήκη νέου σχολίου

Σχετικές Ειδήσεις